De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sport en bewegen op school

De relatie tussen het motorische niveau van leerlingen en het sport- en beweegklimaat binnen en buiten de school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sport en bewegen op school

De relatie tussen het motorische niveau van leerlingen en het sport- en beweegklimaat binnen en buiten de school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De motorische ontwikkeling en fitheid van kinderen loopt wereldwijd hard terug. Het is vanuit gezondheidsoverwegingen dan ook van belang om gezond beweeggedrag en motoriek te stimuleren. Motorische ontwikkeling en beweeggedrag kunnen worden verklaard vanuit een sociaal-ecologische model, waarbij gesteld wordt dat individuele factoren (o.a. leeftijd en geslacht) en omgevingsfactoren (o.a. de woonomgeving, sociale context en het schoolklimaat) invloed uitoefenen.
De school is een belangrijke omgevingsfactor van een kind waar veel tijd wordt doorgebracht, vandaar dat ze potentieel een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de motorische ontwikkeling en het beweeggedrag van kinderen. Vanuit sport- en beweegbeleid geven scholen invulling aan het bewegen en sporten op school. In deze masterpiece wordt onderzocht welke relatie er bestaat tussen het motorische niveau van leerlingen (uit groep 8) en het sport- en beweegklimaat binnen school.
Bij 133 leerlingen, verdeeld over 7 scholen binnen de gemeente Eindhoven, is de motorische test van ‘Bewegen en Spelen’ van Van Gelder & Stroes afgenomen. Aansluitend op de motorische test is door alle leerlingen een vragenlijst ingevuld die bevraagt naar het pauzegedrag, deelname aan naschoolse sportactiviteiten, wijze van transport van en naar school, lidmaatschap van een sportvereniging en het buitenspeelgedrag. Op deze wijze werd het beweeggedrag in kaart gebracht van iedere leerling en zijn beweegprofielen opgesteld. Op deze scholen werd ook een interview met schoolvertegenwoordigers afgenomen om het sport- en beweegbeleid op school in beeld te brengen. Antwoord op de vragen over beleidskenmerken zijn gebruikt om de mate van sport- en beweegbeleid op school te bepalen.
Uit de resultaten blijkt dat leerlingen op scholen met een actief sport- en beweegklimaat, dus scholen die zich actief inzetten om het bewegen en sporten op school vorm te geven, hoger scoren op oog-handcoördinatie dan leerlingen van scholen waar een minder actief sport- en beweegklimaat aanwezig is. Ook laten de beweegprofielen een hoger activiteitsniveau op school zien op scholen met een actief sport- en beweegklimaat. Daarnaast is er is een relatie gevonden tussen de mate van samenwerking met een combinatiefunctionaris en de coördinatie en de oog-handcoördinatie. Het valt dus voor scholen aan te bevelen om, wanneer men gezond beweeggedrag en motoriek wil stimuleren, zich in te zetten voor een actieve samenwerking met een combinatiefunctionaris en een actief sport- en beweegklimaat op school.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster of Sports
AfdelingFontys Sporthogeschool
Datum2015-08-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk