De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Snel op Weg naar 2F

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Snel op Weg naar 2F

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op het domein Getallen (onderdelen optellen, aftellen, vermenigvuldigen, delen) is onderzocht of de lesmethode kan worden ingezet. Uit de nulmeting is gebleken dat in dit domein de grootste uitval was bij de eerstejaars MBO4. Na de lesmethode te hebben gebruikt, zijn de prestaties 4 van de 5 begeleide studenten verbeterd. Twee zijn zelfs gestegen van 1F naar 3F. Deze grote stijging heeft bij de controlegroep niet plaatsgevonden. Geconcludeerd kan worden dat de methode kan worden ingezet om de achterstand in rekenen aan te pakken. Echter voorwaarde hierbij is wel dat begeleiding door een deskundige rekendocent wordt verzorgd. Op het onderzochte domein heeft de methode op sommige punten onvoldoende heldere instructietaal.

OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk