De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Lekker duidelijk?!': verduidelijking door de ogen van werknemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Lekker duidelijk?!': verduidelijking door de ogen van werknemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting: Het onderwerp van mijn onderzoek is verduidelijking. Meer specifiek: Wat zijn ervaringen van werknemers met verduidelijking? Dit rapport geeft weer welke bevindingen mijn onderzoek hebben opgeleverd en middels welk proces dit is verlopen.

Bij de totstandkoming van dit onderzoeksrapport heb ik gebruik gemaakt van het fasesche- ma en de 5xH+W formule van Migchelbrink (2007), bevindingen uit lesbijeenkomst Onder- zoekswerkplaats 1 (Schrurs, 2009) en de boeken Basisprincipes praktijkonderzoek (Harinck, 2008) en Basisboek kwalitatief onderzoek (Baarda en de Goede, 2009). Wat betreft de indeling van hoofdstukken heb ik me grotendeels gehouden aan de richtlijnen zoals beschreven in het moduleboek Leer- en onderzoekslijn 2.
In mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar ervaringen die werknemers op woon- en werkgroepen hebben met het bieden van verduidelijking. Mijn onderzoeksdoel was het vertrekpunt van mijn onderzoek:
Een inventarisatie van wat de ervaringen zijn van werknemers op de groep op het gebied van bieden van verduidelijking aan de cliënt.

Mijn onderzoekgroep bestond uit:
65 werknemers binnen Cello, werkzaam op 6 verschillende groepen (2 dagbestedingsgroepen, 4 woongroepen), verdeeld over 2 locaties. Binnen deze groep waren
de 4 functies; coördinerend begeleider, persoonlijk begeleider, begeleider en assistent begeleider vertegenwoordigt.
Een groep van relevante betrokken disciplines: een gedragsdeskundige, drie logopedisten en een casemanager autisme.

Mijn onderzoeksgegevens heb ik verkregen middels:
Vragenlijsten, bestaande uit zowel open als gesloten vragen, welke werknemers anoniem konden invullen;
Per groep minimaal één niet participerende, semigestructureerde observaties waarbij ik de werknemer observeerde in gebruik van hetverduidelijkingssysteem;
Eén op één semigestructureerde interviews met de coördinerend begeleider van elke groep;
Eén op één semigestructureerde interviews met de betrokken disciplines.

Deze gegevens hebben resultaten, verdeeld over 6 kerngebieden, opgeleverd. Per kernge- bied heb ik conclusies getrokken en concrete aanbevelingen voor aanpassing van de praktijk en vervolgonderzoek gedaan. Ontwikkeling en behoud van kennis, een bewuste werkhouding en samenwerking met relevante disciplines vormen de rode lijn in mijn conclusies en aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk