De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Past het VVE binnen ons kinderdagverblijf?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Past het VVE binnen ons kinderdagverblijf?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hoe past het VVE-traject (Voor en Vroegschoolse Educatie) binnen de visie van kinderdagverblijf de Wipwap die gebaseerd is op elementen van Reggio Emilia?

Op kinderdagverblijf de Wipwap (locatie van Kinderstad) wordt gewerkt met elementen van de visie van Reggio Emilia. Ik heb een jaar stage gelopen bij de unitmanager. Tijdens mijn stage werd bekend gemaakt aan het kinderdagverblijf dat het VVE ingevoerd moest worden.

Bij het Reggio Emilia wordt een kind als een persoon gezien vol potenties. Een kind beschikt over honderd talen, waarvan er door de volwassenen 99 worden afgepakt. Het VVE is in het leven geroepen om kinderen uit achterstandsgroepen te stimuleren zodat hun schoolloopbaan en werkkansen worden vergroot. Om deze kansen te vergroten is uit onderzoek gebleken dat centrumgerichte programma's het effectiefs zijn, mits ze goed uitgevoerd worden.
Uit de vergelijking van Reggio Emilia en het VVE komt naar voren dat er veel overeenkomsten zijn. Zo wordt het belangrijk gevonden dat de kinderen door de omgeving worden uitgedaagd, er een veilige speelleeromgeving is, de ouders betrokken zijn bij het centrum en de ruimte is onderverdeeld in verschillende hoeken. Er zijn echter ook verschillen tussen Reggio Emilia een het VVE. Zo wordt er bij het VVE gekeken of een kind op de ontwikkelingsstadia haalt, om dit te beoordelen worden er toetsen gemaakt en het leerplan voor het kind eventueel aangepast. Bij Reggio Emilia bestaat er geen vastomlijnd leerplan en geven de kinderen zelf hun ontwikkeling aan.

Ik ben gaan observeren wat er goed gaat met betrekking tot de visie. De groepsleiding kijkt naar de mogelijkheden, laat de kinderen in hun waarde en creëert bewust een prettige sfeer. Ook gaat de groepsleiding dagelijks met de kinderen naar buiten en maken ze regelmatig uitstapje rond het kindercentrum. Meer ervaringen uitwisselen, opdrachten bewust voor de kinderen verkleinen en foto's maken van een proces zijn punten die extra aandacht nodig hebben.

Het doel van mijn scriptie was de medewerkers van de Wipwap zich bewust te laten worden van de verschillen en overeenkomsten tussen Reggio Emillia en VVE. Naast de bewustwording wil ik ook adviezen geven zodat ze hiernaar kunnen handelen. Dit om de invoering van VVE te vergemakkelijken. Inmiddels is VVE tijdens het afronden van mijn scriptie al ingevoerd en kan deze scriptie gebruikt worden als handvat voor de trainingen die momenteel nog steeds bezig zijn.

Er zijn veel overeenkomsten tussen Reggio Emilia en het VVE, hiervan moet de groepsleiding op de hoogte worden gebracht. Hierdoor zal de weerstand tegen het VVE afnemen en er nog bewuster over de visie van Reggio Emilia worden nagedacht. De uitvoering van de VVE-methode hoeft helemaal niet zo 'schools' te zijn. De vraag of VVE past binnen de visie van Reggio Emilia kan met ja worden beantwoord.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk