De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bewegend-leren & wereldoriëntatie voor de onderbouw van het primair onderwijs

Open access

Rechten:

Bewegend-leren & wereldoriëntatie voor de onderbouw van het primair onderwijs

Open access

Rechten:

Samenvatting

Nederlandse kinderen van 4 tot 11 jaar komen niet aan voldoende beweging per dag. Ook gaan de resultaten van het onderwijs al jaren naar beneden. Voldoende sporten en bewegen kan een bewezen positief effect hebben op de leerprestaties en motorische ontwikkeling. Interventies gericht op bewegend leren worden vaak succesvol ingezet om de dagelijkse fysieke activiteit te verhogen. Deze interventies zijn vaak gericht op de kernvakken en niet op zaakvakken zoals wereldoriëntatie.
De theorie van ‘embodied cognition’ zegt dat de cognitieve en motorische ontwikkeling goed samengaan en elkaar kunnen ondersteunen. Via ‘embodied cognition’ zou men doormiddel van te bewegen de lesstof kunnen ervaren. Dit onderzoek tracht te achterhalen wat de effecten zijn van het bewegend en belevend aanbieden van wereldoriëntatie, middels de Methode Da Vinci, op de leerresultaten en de motoriek voor kinderen van groep 4 van de basisschool.
Daarvoor kregen kinderen van drie groepen 4 (n=62) zeven weken lang, eenmaal per week ‘bewegend leren’ ter vervanging van de ‘verwerking les’ uit het reguliere programma wereldoriëntatie. Zij zijn vergeleken met kinderen uit drie groepen 5 en één groep 4 (n=74) die het reguliere lesprogramma voor wereldoriëntatie ontvingen. De motoriek is gemeten met de 4s-testen en met de MQ-scan, de leerresultaten zijn gemeten met de Da Vinci Methodetoets.
De resultaten laten zien dat de interventie groep significant meer is verbeterd in zowel motorische vaardigheid als leerresultaat na zeven weken interventie (p<0,05).
De interventie; bewegend en belevend aanbieden van wereldoriëntatie middels de Methode Da Vinci, lijkt een succesvolle manier om de motoriek en de leerresultaten te verbeteren op de deelnemende school. Vervolgonderzoek moet uitsluitsel geven of de interventie op andere scholen voor het zelfde resultaat zorgt.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnerFontys Sporthogeschool
Datum2021-01-29
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk