De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

via schooltaal naar beter leesbegrip

Rechten: Alle rechten voorbehouden

via schooltaal naar beter leesbegrip

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In mijn onderwijspraktijk, word ik dagelijks geconfronteerd met leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen. Tijdens gesprekken met leerlingen komt naar voren dat de betekenis van woorden als ‘verreweg’, ‘mits’ en ‘desondanks’ onbekend is waardoor de relatie tussen tekstdelen niet opgemerkt wordt. In de literatuur wordt deze categorie woorden schooltaal genoemd en blijkt kennis van deze schooltaal, naast een goede technische leesvaardigheid en het toepassen van leesstrategieën het begrijpend leesniveau van leerlingen positief te beïnvloeden. Als uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat in meer dan de helft van het aantal groepen van mijn school (school X) de scores voor begrijpend lezen lager liggen dan die van de landelijke referentiegroep, besluit ik het vergroten van de begrijpend leesvaardigheid van leerlingen middels het aanbieden van schooltaalwoorden, centraal te stellen in mijn praktijk gerichte onderzoek (PGO). Tijdens literatuurstudie wordt duidelijk dat de zesstappenaanpak van Marzano een geschikte methode kan zijn om de kennis van schooltaal te vergroten. Deze aanpak betrekt leerlingen actief bij het omschrijven en afbeelden van nieuwe begrippen en coöperatieve werkvormen stimuleren de toename van betekenisaspecten van een woord waardoor er sprake is van diepere woordkennis. Deze methode spreekt mij aan waardoor ik besluit om via deze methode schooltaal aan te bieden tijdens mijn actieonderzoek. De keuze voor de zesstappenaanpak van Marzano leidt tot de volgende onderzoeksvraag:  Tot welke resultaten leidt het uitbreiden van kennis van schooltaal, middels de zesstappenaanpak van Marzano, in groep 8 op het begrijpend leesniveau van de leerlingen? Tijdens de onderzoeksperiode tonen de leerlingen zich betrokken tijdens de zesstappenaanpak. Leerlingen zijn ook buiten de woordenschatlessen bezig met de betekenis van een woord te achterhalen. Aan het einde van de onderzoeksperiode zijn de begrijpend leesresultaten van een groot aantal leerlingen gestegen waaruit ik concludeer dat de zesstappenaanpak van Marzano een bijdrage kan leveren om de schooltaalwoordenschat te vergroten en daarmee de begrijpend leesvaardigheid te verbeteren

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk