De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen thuis lezen: een praktijkonderzoek over ouders betrekken bij het leesonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen thuis lezen: een praktijkonderzoek over ouders betrekken bij het leesonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het afstudeeronderzoek van mijn opleiding Groeps Gespecialiseerde Leerkracht (GGL). Dit onderzoek beschrijft hoe het thuis lezen met ouders en leerlingen aangepakt kan worden. Met dit onderzoek wil ik een antwoord vinden op de volgende vraag: Hoe kan ik de ouders van mijn groep betrekken bij het leesonderwijs, zodat de leesprestaties en het leesplezier van de leerlingen omhoog gaan? Het onderzoek is uitgevoerd op SBO De Wissel in Hoorn, in de groep 'de Panters'. Dit is het beste te vergelijken met een reguliere groep 3/4. Alle leerlingen en hun ouders hebben meegedaan met het leesproject. Wel is het zo dat niet alle ouders en kinderen hebben meegedaan volgens het voorschrift van minimaal vier keer per week oefenen.
Vanuit literatuur- en bronnenonderzoek kwam naar voren dat ouders veel invloed hebben op de leesresultaten en leesattitude van hun kind. Het blijkt van belang te zijn om ouders al vroeg actief bij de leesontwikkeling van hun kinderen te betrekken, in het bijzonder als het gaat om risicokinderen, die extra oefening nodig hebben. Ook kwam vanuit de literatuur naar voren dat de methode 'Samen Beter Lezen' geschikt is om ouders thuis te laten oefenen. Er is voor gekozen om deze methode aan te passen en die te gebruiken in de groep. De leerlingen hebben acht weken lang 'leesmappen' mee naar huis gekregen, met daarin verschillende materialen die aansloten op de gebruikte methode in de klas.
De ouders zagen na afloop van het project met de leesmappen verschillende positieve veranderingen bij hun kinderen. Vanuit de leerlingen kwam niet duidelijk naar voren dat bij hen het leesplezier is toegenomen. Deelname aan het leesproject volgens voorschrift bleek te zorgen voor vooruitgang van het kind op leesgebied. Omdat niet alle ouders volgens voorschrift hebben meegedaan, is niet bij alle kinderen vooruitgang te zien. Geconcludeerd kan worden dat voor deze groep ouders en kinderen meer en/of andere voorlichting moet plaatsvinden over hoe zij het lezen thuis kunnen stimuleren en ondersteunen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk