De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwikkeling van een meetinstrument dat kwalificaties van pasafgestudeerde fysiotherapeuten aan de Fontys Paramedische Hogeschool Opleiding Fysiotherapie meet

Ontwikkeling van een meetinstrument dat kwalificaties van pasafgestudeerde fysiotherapeuten aan de Fontys Paramedische Hogeschool Opleiding Fysiotherapie meet

Samenvatting

Binnen de fysiotherapie is, in navolging van het bedrijfsleven, steeds meer behoefte aan methoden om kwaliteit aan te tonen. Ook binnen de opleiding fysiotherapie is dit het geval. Daarnaast vraagt de invoering van het bachelor-mastersysteem voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs om meetinstrumenten waarmee de kwaliteit van de opleiding aangetoond kan worden.

De onderzoeksvraag van dit onderzoeksproject luidt als volgt:
"Wat is het meest valide en betrouwbaar meetinstrument dat de kwalificaties van pas afgestudeerde fysiotherapeuten aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven meet?"

Er is een inventarisatieonderzoek gedaan bij de opleidingen fysiotherapie en andere paramedische opleidingen in Nederland. Daaruit zijn drie meetinstrumenten naar voren gekomen. Een vragenlijst van de opleiding fysiotherapie van de Hogeschool Brabant in Breda, een vragenlijst van de opleiding fysiotherapie van de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven en een vragenlijst van de opleiding logopedie van de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven.

Een meetinstrument moet passen binnen het kader van het kwaliteitszorgsysteem van de Fontys Hogescholen. Bij de drie gevonden vragenlijsten is gekeken aan de hand van een opgestelde checklist of ze voldoen aan de eisen van het kwaliteitszorgsysteem. Geen van de drie vragenlijsten voldoet aan deze eisen.

Omdat de drie gevonden vragenlijsten niet aan de eisen voldoen, is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument. Voor de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument binnen het kwaliteitszorgsysteem moeten vijf fasen doorlopen worden. Fase 1 beslaat de koppeling van de 103 landelijke eindtermen aan de tien generieke kernkwalificaties. In Fase 2 worden de 103 landelijke eindtermen sluitend gemaakt aan de tien generieke kernkwalificaties. Fase 3 betreft de selectie van onderwerpen voor de vragenlijst. Deze onderwerpen worden in Fase 4 tot een vraag geformuleerd. Tot slot bestaat Fase 5 uit het testen van de vragenlijst, de pilot-studie. De eerste drie fasen zijn doorlopen. Uit iedere fase volgt een document. Deze documenten vormen het eindproduct van het project.

Summary

Within the practice of physiotherapy, like in business, there is more and more a need for methods to assure quality. The same holds for the School of Physiotherapy. The introduction of the Bachelor - Master system for higher and academic education also asks for instruments with which the quality of the education can be measured and assured.

The assignment for this research project can be summarized as:
"what is the most valid and reliable assessment instrument, that can measure the qualifications of recently graduated physiotherapists from the Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven?".

An inventory has been made of all the available assessment methods with all the Schools of Physiotherapy and other paramedic schools in the Netherlands. There are three assessment instruments: one from the School of Physiotherapy of the Hogeschool Brabant in Breda; one from the School of Physiotherapy of the Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven; and one from the School of Speech Therapy of the Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven.

An assessment instrument has to fit in the system for quality assurance of the Fontys Hogescholen. The three assessment methods have been checked by means of a checklist against the requirements of the system for quality assurance. Not one of the selected assessment methods meets these requirements.

The three assessment methods do not meet the requirements. So a new assessment method has to be developed. To develop a new assessment method as part of the system for quality assurance one needs to go through five phases. In phase 1 the link between the 103 final requirements and the 10 generic qualifications has been established. In phase 2 those 103 final requirements and the 10 qualifications have been brought in line with each other. In phase 3 the selection of the subjects for the questionnaire, the heart of the assessment instrument, has been made. In phase 4 these subjects will be formulated into questions. Finally, in phase 5, the questionnaire will be tested in a pilotstudy. This project dealt with the first three phases. Every phase has been concluded with a document. These documents are the deliverable of the project.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2002
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk