De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kinderen kunnen op ons rekenen!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De kinderen kunnen op ons rekenen!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onze school staat bekend als een school met goede leerresultaten. Toch zien de leerkrachten en in februari 2010 ook de inspectie, dat heel langzaam de gemiddelde scores dalen. Met name op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs is dit goed te zien. Hoe kan het dat deze groepen de laatste jaren een lagere gemiddelde score behalen op de Cito toetsen? We gaan met twee leerkrachten van dezelfde school, die beide de Master SEN Jonge Kind volgen, onderzoeken hoe wij het reken-wiskundeonderwijs kunnen maximaliseren. Steeds vaker horen wij de kreet 'de leerkracht doet ertoe'. Daarom besluiten wij ons te verdiepen in de competenties die nodig zijn om goed reken-wiksundeonderwijs te geven aan kinderen in groep 1/2 en komen we tot de volgende onderzoeksvraag: Welke competenties hebben de leerkrachten van groep 1/2 van basisschool de P. nodig om met behulp van de methodiek Spelend rekenen de opbrengsten van het reken-wiskundeonderwijs te maximaliseren? We gaan eerst op zoek naar concepten die voor ons onderzoek van belang zijn: ontwikkelingsgericht onderwijs, opbrengstgericht onderwijs, inclusie en SVIB. Na deze concepten te hebben onderzocht en te hebben besproken, beginnen we aan het onderzoek. We delen de onderzoeksvraag op in twee delen. Deelvraag 1 luidt: Welke competenties heeft een leerkracht nodig om reken-wiksundeonderwijs te geven in de groepen 1/2? Het resultaat van dit gedeelte van het onderzoek is: om goed reken-wiskundeonderwijs te geven aan groep 1/2 moet de leerkracht competent zijn op het interpersoonlijke, vakinhoudelijk/didactische en organisatorische gebied. Deelvraag 2 luidt: Welke competenties gebruiken de leerkrachten bij de inzet van de methodiek Spelend rekenen? Het resultaat van dit gedeelte van het onderzoek is: We zien de competenties die uit deelvraag 1 zijn voortgekomen, met behulp van Video Interactie Analyse terug. Wel zien we dat de interpersoonlijke competentie nog verdere ontwikkeling kan gebruiken. Ook de rijke leeromgeving heeft nog aandacht nodig.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk