De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Route naar zelfgestuurd leren

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Route naar zelfgestuurd leren

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit neerslagwerk geeft u inzicht in een actieonderzoek dat werd gevoerd in de derde graad (5e en 6e leerjaar) van een Vlaamse methodeschool. Er wordt op onze school verwacht dat de leerlingen zelfgestuurd leren en daarvoor hun executieve vaardigheden inzetten. De praktijk wijst echter uit dat veel leerlingen hier nog moeilijkheden mee ervaren. Met dit probleem als uitgangspunt luidt de onderzoeksvraag als volgt: ‘‘Welke invloed heeft het inzetten van een routeplanner tijdens een leerlingcontact op de ontwikkeling van het zelfgestuurd leren bij leerlingen uit klas X op school Y?”. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik eerst een zelfontworpen vragenlijst afgenomen bij de 19 leerlingen uit mijn eigen coachgroep. Het doel hiervan was het achterhalen van welke 4 leerlingen het meeste moeite ervaren met hun executieve vaardigheden en bijgevolg het meeste voordeel halen uit een deelname aan dit onderzoek.

Om mijn onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb ik een routeplanner ontworpen gebaseerd op de methode ‘Mission Possible’ (Beumer-Peeters, 2018). Ik koos voor deze methode omdat deze vertrekt vanuit een oplossingsgericht gedachtegoed (Beumer-Peeters, 2018) en zoekt naar wat al goed gaat om daar vervolgens meer van te doen (Bannink & Jackson, 2011). De coach gaat met de coachee aan de slag door doelen te stellen en het voordeel van het te behalen doel te noteren. Vanuit eerdere succeservaringen wordt er dan samen gekeken naar helpend leerling- en leerkrachtgedrag, naar hulpbronnen en hulplijnen.
Na het inzetten van de routeplanner is de vragenlijst executieve functies opnieuw afgenomen bij de deelnemende leerlingen en werden zij geïnterviewd. Daarnaast zijn ook mijn graadscollega’s, die eveneens aan de slag zijn gegaan met de routeplanner, geïnterviewd. Uit zowel de data-analyse als de interviews bij leerlingen en leerkrachten blijkt dat leerlingen hun zelfgestuurd leren erop vooruit is gegaan door het inzetten van de routeplanner. In de interviews geven de leerlingen zelf aan de routeplanner nog als hulpmiddel te willen gebruiken en ook mijn graadscollega’s geven aan gemerkt te hebben dat de routeplanner zorgt voor een beter zelfgestuurd leren. Ikzelf zie dat de leerlingen na het inzetten van de routeplanner betere keuzes weten te maken aangaande bijvoorbeeld het kiezen van hun werkplek en hun spullen beter weten te organiseren.

Toekomstgericht kan er worden gewerkt aan het schoolbreed inzetten van de routeplanner en het betrekken van ouders bij het zelfgestuurd leren. Op deze manier wordt de lijn zowel intern als extern doorgetrokken. Vervolgonderzoek zou kunnen gaan over de meerwaarde van de werkvorm coöperatief leren waarbij de leerlingen elkaar tips kunnen geven en van elkaar kunnen leren.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-06-28
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk