De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De bloemetjes en de bijtjes

onderzoek naar benodigde ondersteuning om seksualiteit bespreekbaar te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De bloemetjes en de bijtjes

onderzoek naar benodigde ondersteuning om seksualiteit bespreekbaar te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het voor u liggende onderzoek gaat over het bespreekbaar maken van seksualiteit door groepsopvoeders van De La Salle te Boxtel. Uit praktijkervaringen is gebleken dat groepsopvoeders zich bewust zijn van de noodzaak van het bespreekbaar maken van seksualiteit maar het nog lastig vinden om seksualiteit daadwerkelijk bespreekbaar te maken.
Uit literatuuronderzoek wordt het belang van het bespreekbaar maken van seksualiteit benadrukt. Zo wordt er beschreven dat groepsopvoeders kennis dienen te hebben van de 'normale' seksuele ontwikkeling om een 'verstoorde' seksuele ontwikkeling te kunnen herkennen en begeleiden. Ook komt het belang van een duidelijke visie en beleid binnen een organisatie in het literatuuronderzoek naar voren. Zo kunnen groepsopvoeders vanuit die visie een begeleidingsstijl aannemen en de juiste begeleiding bieden rondom de seksuele ontwikkeling. Als laatste is uit het literatuuronderzoek te concluderen dat er weinig onderbouwde interventies zijn rondom het thema seksualiteit voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking.
Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat groepsopvoeders competenties missen om seksualiteit bespreekbaar te maken. Ze willen graag meer kennis over de volgende onderwerpen:
• het mannelijke lichaam
• de ontwikkeling per leeftijdsgroep
• de sociaal emotionele ontwikkeling
• culturele verschillen
• voorlichting aan jonge kinderen
Ook wordt er door de groepsopvoeders aangegeven dat ze vaardigheden missen om seksualiteit bespreekbaar te kunnen maken.
In de interviews wordt aangegeven dat men het beleid van De La Salle rondom seksualiteit niet kent en ook niet mist. Echter geven de respondenten wel aan dat zij het prettig zouden vinden als de verantwoordelijkheid rondom het thema niet alleen bij groepsopvoeders zou liggen, maar organisatie breed gedragen zou worden.
Verder is uit alle interviews gebleken dat groepsopvoeders behoefte hebben aan een duidelijke interventie die per jeugdige op zijn/haar niveau aan te passen is en tegemoet komt aan de wensen van elk team.
De bevindingen uit het literatuuronderzoek en uit het praktijkonderzoek zijn met elkaar vergeleken. Deze hebben tot de volgende aanbevelingen geleid:
- Er wordt aanbevolen een coaching of training te ontwikkelen die de ontbrekende kennis en vaardigheden aanvult bij de groepsopvoeders.
- Er wordt aanbevolen een duidelijk beleid en visie te schrijven en dit te implementeren op de werkvloer.
- Er wordt aanbevolen een interventie te ontwikkelen die aan te passen is op de jeugdigen en het team.
Op 15 mei 2017 is dit onderzoek middels een presentatie overgedragen aan De La Salle te Boxtel. In deze presentatie zijn de conclusies en de aanbevelingen nader toegelicht. Het gehele onderzoek is na beoordeling overgedragen als PDF bestand aan het management van De La Salle.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingPedagogiek
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
AfstudeerorganisatieKoraalgroep De La Salle
Datum2017-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk