De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een preventieve interventie in de brugklas: de EF-training

ontwerp en evaluatie van een lessenserie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een preventieve interventie in de brugklas: de EF-training

ontwerp en evaluatie van een lessenserie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoekt evalueert of de uitvoering van een reeds door mij ontwikkelde lessenserie (gericht op het trainen van executieve functies) voldoet aan vooraf gestelde kwaliteitseisen en in welke mate er sprake is van transfer van in de lessenserie ontwikkelde vaardigheden. De lessenserie is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het vergemakkelijken van de overstap primair – voortgezet onderwijs. De twee hoofdvragen zijn: Welke onderdelen van de lessenserie leveren transfer op en in welke mate? En: Kan bij de uitvoering van de lessenserie voldaan worden aan twee kwaliteitseisen (hoge mate van activerende didactiek en feitjeskennis) of zijn er aanvullingen? Om hoofdvraag 1 te onderzoeken zijn bij leerlingen vragenlijsten voor én na het geven van de lessenserie afgenomen, de zes docenten zijn geïnterviewd en er zijn twee focusgroepen van vier leerlingen gehouden. Sommige vaardigheden leverden transfer op, andere nauwelijks. Er waren twee bevindingen om de transfer van de gehele lessenserie te verhogen: vaardigheden moeten beter uitgelegd worden (stap-voor-stap) en moeten herhaald worden ná de lessenserie. Om hoofdvraag 2 te onderzoeken zijn de zes lessen geobserveerd middels twee verschillende observatieschema’s en zijn zes docenten geïnterviewd. Hoewel de ene docent zich beter aan de kwaliteitseisen houdt als de andere, moeten beide kwaliteitseisen explicieter in de lesplannen beschreven worden. Het stellen van verschillende soorten vragen wordt als meest succesvolle vorm van activerende didactiek benoemd en als belangrijkste aanvulling voor de definitieve lessenserie gegeven. Tevens kwamen uit het onderzoek specifieke bevindingen over de mate van transfer van de in totaal 11 vaardigheden in de lessenserie en de twee kwaliteitseisen per les. Deze zijn allemaal gebruikt om de (voorlopig) definitieve lessenserie te ontwerpen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-08-29
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk