De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Ik zou geen plaatjes meer willen

Een onderzoek naar de invloed van visuele voorstellingen op de taakgerichtheid van leerlingen die...

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Ik zou geen plaatjes meer willen

Een onderzoek naar de invloed van visuele voorstellingen op de taakgerichtheid van leerlingen die...

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Rekenen heeft binnen de dagelijkse gang van zaken op school een belangrijke plek gekregen. Op mijn stageschool staat rekenen dagelijks op het programma. De leerlingen werken met de methode Pluspunt. Een methode waaraan, naast de inhoud, ook veel tijd is besteed aan de vormgeving. Wanneer men een werkboekje van deze methode openslaat is er direct veel te zien. Sommen, modellen, tekst, maar ook veel visuele voorstellingen. Leerlingen die moeite hebben met concentreren geven echter aan de hoeveelheid visuele voorstellingen verwarrend te vinden en hierdoor afgeleid te raken. Mijn onderzoek richt ik daarom op deze groep leerlingen. Ik heb gemeten wat er verandert in de taakgerichtheid van leerlingen wanneer niet-essentiële visuele voorstellingen worden weggelaten. Vanuit de stageschool kwam al gauw een praktijkvraag naar voren. Een aantal leerkrachten van deze school wou graag weten wat de effecten zijn op de taakgerichtheid van leerlingen die moeite hebben met concentreren wanneer bepaalde visuele voorstellingen in de rekenmethode ontbreken. Vanuit deze praktijkvraag is vervolgens de onderzoeksvraag geformuleerd: "Wat is het effect op de taakgerichtheid van leerlingen van de middenbouw, die moeite hebben met concentreren, wanneer niet functionele visuele voorstellingen worden weggelaten in de verwerkingsopdrachten van methode Pluspunt?" Door het volgen van 3 leerlingen, waarvan bekend is dat zij moeite hebben met concentreren is een helder beeld ontstaan van de effecten op de taakgerichtheid wanneer niet-essentiële visuele voorstellingen worden weggelaten, uit hun reguliere rekenwerk. Deze 3 leerlingen zijn gedurende 6 meetmomenten geobserveerd met behulp van het 'Tijdsteekproefformulier' (Jeninga, 2009, pp. 301, 302). Vervolgens zijn deze 3 leerlingen wederom gedurende 6 meetmomenten geobserveerd met behulp van het 'Tijdsteekproefformulier', maar dit maal terwijl zij werkten in een aangepaste methode, waarin niet-essentiële visuele voorstellingen zijn weggelaten. De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot een helder beeld. Zo zijn de, aan het begin gestelde, hypothesen aangenomen en is de onderzoeksvraag beantwoord. Er is namelijk uit de verkregen data gebleken dat na het weghalen van alle niet functionele visuele voorstellingen uit de verwerkingsopdrachten van de methode Pluspunt, er een stijging te zien is in de taakgerichtheid van leerlingen. Een aanbeveling aan de stageschool die voortgekomen is uit deze conclusies is om te kijken naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een methode in de stijl van de door mij geboden, aangepaste methode. Dit zou voor de geobserveerde leerlingen, maar waarschijnlijk voor meer leerlingen een positief effect kunnen hebben. Want zoals uit de literatuur in 'Hoofdstuk 2' is gebleken steken leerlingen meer op van de aangeboden leerstof, wanneer zij hier taakgericht aan werken, omdat de leertijd dan effectiever wordt gebruikt

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk