De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelletjes? Daar kun je op rekenen!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spelletjes? Daar kun je op rekenen!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Goed rekenonderwijs op de basisschool heeft, net als goed taalonderwijs, een groot belang omdat niet goed om kunnen gaan met gecijferdheid een belemmering kan zijn voor het functioneren in de maatschappij. Dit onderzoek is uitgevoerd in een groep 5 en richt zich op het effect van het inzetten van drempelspellen ter ondersteuning op de rekenles. Er is onderzocht of het de resultaten ten goede komt, de motivatie voor het oefenen van de sommen vergroot en het inzicht van de leerkracht ten aanzien van het automatiseren verandert. Er is voor actieonderzoek gekozen omdat de onderzoeker direct betrokken is en het verbeteren van het handelen van onderwijsprofessionals centraal staat. Aanleiding van dit onderzoek zijn de tegenvallende resultaten op de CITO E4 (2015-2016) en M5 (2016-2017) van de leerlingen in groep 5. De leerkrachten gaven aan dat het automatiseren van de sommen tot 20 niet meer aan bod komt in de methode, terwijl veel kinderen nog niet vlot genoeg kunnen rekenen om de complexere bewerkingen aan te kunnen. Vlot rekenen is één van de hoofdlijnen die in het protocol ERWD (van Groenestijn, Borghouts, & Janssen, 2011) worden genoemd om een evenwichtige rekenontwikkeling bij een leerling te bewerkstelligen. Als de ontwikkeling op dit onderdeel stagneert, kan dat problemen geven in de totale rekenontwikkeling. Uit het lezen van literatuur werd duidelijk dat het automatiseren van groot belang is voor de rekenontwikkeling maar dat een landelijk onderzoek (Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, 2011) had uitgewezen dat veel scholen hierin tekort schieten. Motivatie en de rol van de leerkracht zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat leerlingen goed rekenonderwijs krijgen, wat wil zeggen dat de resultaten van alle leerlingen verbeteren. Om tot resultaten te komen, zijn er toetsen afgenomen, zijn er vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen en de leerkrachten, zijn er interviews afgenomen en zijn de leerlingen geobserveerd tijdens het inzetten van de drempelspellen. Het onderzoek heeft aangetoond dat niet alleen de resultaten van de leerlingen waren verbeterd door het veelvuldig oefenen, maar ook de motivatie voor het rekenonderwijs was vergroot. Daarnaast is er bij de leerkrachten het inzicht gekomen dat het automatiseren een vast onderdeel van de rekenles moet zijn. Daarbij is het belangrijk dat de leerkrachten blijven observeren en analyseren om op tijd de juiste interventies in te kunnen zetten. De spelletjes zijn een waardevolle aanvulling op de lesmethode en een goede ondersteuning op het rekenonderwijs. Het advies is daarom dat ze niet alleen ingezet gaan worden in beide groepen 5, maar ook in de groepen 3 en 4 omdat in die groepen de basis voor het automatiseren van sommen tot 20 ligt.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-06-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk