De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stuur samen!

Sleutelpunten die de ontwikkeling van verbeterteams versterken!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stuur samen!

Sleutelpunten die de ontwikkeling van verbeterteams versterken!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Wat zijn de succescriteria voor de Horizon bij het werken met veranderteams? Dat is de vraag die centraal staat in dit onderzoek.
Er wordt gekeken naar de aanleiding en onderbouwing van het onderzoek. De huidige en de gewenste situatie worden aangegeven. Het hoofdstuk eindigt met het doel: collega's leren voelen, dat het werken met veranderteams hun iets oplevert en beseffen dat je samen tot uitzonderlijke resultaten kunt komen.
De gekozen literatuur is gericht op de condities die een rol spelen bij het samen leren van onderwijsprofessionals. Een balans tussen de 10 veranderteamkenmerken is essentieel. In alle deelvragen spelen de kenmerken een rol. Het theoretisch gedeelte sluit af met het belang gedeeld leiderschap. Samen sturen, inhoud geven aan het primaire proces.
Vervolgens is te lezen welke onderzoeksmiddelen worden ingezet en hoe deze worden gebruikt. Er ontstaat een beeld van hoe het onderzoek is opgebouwd. Om tot een antwoord te komen van de onderzoeksvraag is gekozen voor vier deelvragen. Om te werken vanuit meerdere invalshoeken zijn er drie methodieken per deelvraag gebruikt.
De resultaten, ook weer per deelvraag, worden feitelijk en op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Waar mogelijk is er een koppeling gemaakt tussen uitkomsten en onderliggende theorie uit hoofdstuk twee. Dit is te zien bij het UUU- model van (Simons, 2001), leercultuuraspecten (Smit F. S., 2005) en factoren van gedeeld leiderschap (Marks, 2003).
Het laatste hoofdstuk omschrijft de discussie. Hier staan de gevonden antwoorden op de onderzoeks- en deelvragen. Per deelvraag zijn er meerder aanbevelingen geformuleerd zoals :
• Ontwikkel een heldere visie op VT's, die aansluit bij de huidige cultuur. Geef als management op alle mogelijke manieren uiting aan deze visie.
• Zorg voor momenten van bezinning en reflectie op organisatieniveau en stel waar nodig bij.
• Zorg voor een geïntegreerde leeromgeving voor de medewerkers: laat het team problemen oplossen via praktijkgerichte probleemsituaties en opdrachten.
• Vergroot het 'leren van het werk' via begeleiding en het scheppen van organisatorische condities.
Door deze mee te nemen en in te passen in ons dagelijks handelen, zal er een verdere verbetering binnen het werken met veranderteams plaatsvinden.
"

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk