De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vakleerkracht in "Beweging

Een onderzoek naar leerkrachtgedrag in relatie tot de betrokkenheid in cluster 3 Mytyl

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Vakleerkracht in "Beweging

Een onderzoek naar leerkrachtgedrag in relatie tot de betrokkenheid in cluster 3 Mytyl

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van de vraag hoe ik de betrokkenheid van een aantal leerlingen kan verhogen tijdens de lessen bewegingsonderwijs op een Mytylschool. In het algemeen zijn de leerlingen heel gemotiveerd en betrokken, maar er is een groep leerlingen die daar meer moeite mee heeft. Dit uit zich o.a. in passief gedrag, weglopen tijdens de les, niet goed luisteren, et cetera. Als uitgangspunt om de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen heb ik mijn leerkrachtgedrag onderzocht aan de hand van het directe instructiemodel. De volgende onderzoeksvraag is hier uit voortgekomen: Draagt het directe instructiemodel bij aan een betere participatie en betrokkenheid van risicoleerlingen bij het bewegingsonderwijs op een cluster 3 school? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: - Wat zijn risicoleerlingen? - Wat is participatie en wat is betrokkenheid? - Welke factoren beïnvloeden participatie en betrokkenheid? - Wat is het directe instructiemodel? - Wat is mijn manier van instructie geven? Na onderzoek in de literatuur ben ik me gaan richten op de betrokkenheid en niet meer op de participatie van de leerlingen hoewel dit nog steeds een deel van de onderzoeksvraag is. Dit heb ik gedaan omdat betrokkenheid iets zegt over leerresultaat en participatie niet. Daarnaast moest het onderzoek niet te groot worden. Het onderzoek is dus gericht op mijn leerkrachtgedrag in relatie tot de betrokkenheid van de leerlingen. Als ik mijn leerkrachtgedrag verbeter, verhoogd dit dan de betrokkenheid? Aan de hand van video-opnames en met behulp van een kijkwijzer voor de betrokkenheid en een kijkwijzer voor mijn leerkrachtgedrag, heb ik samen met drie collega's lessen geobserveerd. Deze observaties zijn gedaan tijdens drie lessen basketbal. Ik heb voor basketbal gekozen omdat ik bij spellessen meer problemen ervaar. Voor het meten van de betrokkenheid heb ik gebruik gemaakt van de Leuvense betrokkenheidsschaal die de betrokkenheid meet op 5 verschillende niveaus. Voor mijn leerkrachtgedrag heb ik het directe instructiemodel gebruikt dat door Veenman e.a. (1997) is uitgewerkt en onderzocht. Conclusies van het onderszoek: - Het directe instructiemodel is toepasbaar bij het bewegingsonderwijs op een mytylschool in cluster 3. - Mijn leerkrachtgedrag heeft de betrokkenheid van de leerlingen verhoogd. - De betrokkenheid van de leerlingen is niet alleen afhankelijk van leerkrachtgedrag, maar heeft zeker een bepaalde invloed

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk