De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van een zeven weken durend, speciaal voor kinderen ontwikkeld, fitnessprogramma, op de kwaliteit van leven en andere factoren bij kinderen met overgewicht of obesitas.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van een zeven weken durend, speciaal voor kinderen ontwikkeld, fitnessprogramma, op de kwaliteit van leven en andere factoren bij kinderen met overgewicht of obesitas.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Obesitas en overgewicht zijn groeiende problemen in Nederland en de rest van de wereld. Het is vooral zorgwekkend, dat ook het percentage kinderen met overgewicht de laatste jaren enorm is gestegen.
Er lijken veel oorzaken verantwoordelijk te zijn voor deze huidige prevalentie. De voeding (de soort voeding en het eetgedrag), het gebruik van TV en computer, de verminderde lichamelijke activiteit en genetische factoren zijn allen mogelijke oorzaken voor het ontwikkelen van overgewicht en obesitas.
De huidige prevalentie brengt een hoop lichamelijke en psychische gevolgen met zich mee. Type II diabetes, hypertensie, cardiovasculaire risicofactoren, slaapstoornissen, ademhalingsstoornissen en astma, leververvetting, menstruatie problemen en vertraagde rijpwording zijn enkele lichamelijke gevolgen. Enkele psychische gevolgen zijn een lager zelfbeeld, zelfrespect en een verminderde kwaliteit van leven.
De visie op dit moment is dat een intensief 'lifestyle' programma de oplossing is tegen overgewicht. Bewegen neemt een belangrijke plaats in binnen deze oplossing. Voor volwassenen zijn er al veel beweegprogramma's beschikbaar, voor kinderen zijn er nog maar weinig beweegprogramma's beschikbaar. De enkele 'lifestyle' programma's die gericht zijn op kinderen laten goede resultaten zien.
Een programma dat is gericht op kinderen is SHOKK®. Dit is een speciaal voor kinderen ontwikkeld fitnessprogramma. Het doel van dit fitnessprogramma is om kinderen tussen de 7 en 15 jaar de mogelijkheid te bieden om op een veilige en aantrekkelijke manier te bewegen.
Door het uitvoeren van een pilotstudy tussen een groep kinderen tussen de 8 en 12 jaar die het SHOKK® programma zeven weken gaat volgen en een controlegroep, kan er gekeken worden of het SHOKK® programma een positieve bijdrage heeft aan de kwaliteit van leven, de lichaamssamenstelling (BMI, vetpercentage en buikomvang) en de conditie bij kinderen met overgewicht of obesitas.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd met twee groepen basisschool kinderen (tussen de 8 en 12 jaar) uit Tilburg. De interventiegroep is gestart met negen kinderen (er is een kind vroegtijdig gestopt), de controlegroep bestond uit acht kinderen (een kind was afwezig bij de eerste meting).
Alle kinderen werden gemeten op de variabelen kwaliteit van leven, lichaamssamenstelling (BMI, vetpercentage en buikomvang) en de conditie. Voor de kwaliteit van leven is de PedsQL (Pediatrische Vragenlijst Kwaliteit van Leven) versie 4.0 - Nederlands. Formulier voor kinderen (leeftijd 8-12) jaar gebruikt. Het vetpercentage werd gemeten met een Servier huidplooimeter. De buikomvang werd gemeten met een Crestor buikomvangmeter.
Er vonden twee metingen plaats. De eerste meting was vóór aanvang van de interventie, de tweede meting was na de interventie.
De interventie bestond uit zeven weken. Er werd twee keer per week (dinsdag en donderdag) een uur getraind. Het uur bestond uit een gezamenlijke warming-up, kracht- en cardiotraining en een afsluiting in spelvorm.

Resultaten
Lichaamssamenstelling
De eindmeting vergeleken met de baseline meting toonde bij de interventiegroep een significante toename van de subscapulaire huidplooi aan.
De eindmeting vergeleken met de baseline meting toonde bij de controlegroep een significante toename van het gewicht en de BMI en een significante afname van de triceps huidplooi aan.
De interventiegroep vergeleken met de controlegroep leverde alleen een significant verschil op voor het gewicht.
Conditie
De eindmeting vergeleken met de baseline meting toonde geen significante verschillen voor de conditie aan.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool - Fysiotherapie
Datum2008-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk