De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kinderen en ouders "bewegen" samen naar een gezonde BMI en leefstijl

advisering over een multidisciplinaire aanpak in groepsverband voor zes- tot en met twaalfjarige kinderen met overgewicht en obesitas en de ouders.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kinderen en ouders "bewegen" samen naar een gezonde BMI en leefstijl

advisering over een multidisciplinaire aanpak in groepsverband voor zes- tot en met twaalfjarige kinderen met overgewicht en obesitas en de ouders.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: ‘deRotterdamseDietist’ is werkzaam als schooldiëtist op 45 Lekker Fit!
basisscholen in Rotterdam. ‘Lekker Fit!’ is een project van de Gemeente Rotterdam wat
sinds 2005 inspeelt op overgewicht bij Rotterdamse kinderen met inzet van een schooldiëtist
en gymleerkracht. Elke school heeft beschikking tot het ‘Lekker Fit! Budget’, wat besteed kan
worden aan extra activiteiten voor kinderen met overgewicht. Vanuit dit budget heeft een
diëtist van deRotterdamseDietist met een gymleerkracht het multidisciplinaire project
‘Gezond Bewegen’ opgericht. Het is bekend dat een multidisciplinaire aanpak positieve
effecten heeft op de BMI. Echter, het is onbekend wat voor uitkomsten Gezond Bewegen
bewerkstelligt met betrekking tot de BMI en het beweeg- en voedingspatroon. Daarnaast
vraagt deRotterdamseDietist advies over de optimalisatie van de huidige aanpak van
Gezond Bewegen aan de hand van de aanpak van vier bestaande interventies.
Methode: Er is literatuuronderzoek gedaan naar de determinanten van overgewicht en
obesitas bij kinderen en vier bestaande multidisciplinaire interventies (‘Club Fit 4 Utrecht’,
‘Dikke Vrienden Club (DVC)’, ‘Haagse Maatjes’ en ‘Weet en Beweeg’). Deze interventies zijn
vergelijkbaar met Gezond Bewegen en voorafgaand aan het onderzoek geselecteerd aan de
hand van vier criteria. Vervolgens is de aanpak van de vier interventies geanalyseerd aan de
hand van de gevonden determinanten.
Met een kwantitatief onderzoek werd het verschil bepaald in de BMI en het beweeg- en
voedingspatroon voorafgaand en na deelname aan Gezond Bewegen. De steekproef (N =
21) bestond uit leerlingen (6-12 jaar) met overgewicht en obesitas van School A en School B.
Er was geen sprake van een controlegroep. Op T0 en T1 werd de lengte en het gewicht
gemeten voor de BMI. Daarnaast is data verzameld omtrent het beweeg- en
voedingspatroon aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst. Met de ‘Wilcoxon’ en
‘McNemar’s toets’ werd het statistische verschil tussen T0 en T1 bepaald.
Resultaten: Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat de volgende determinanten een rol
spelen bij overgewicht en obesitas onder kinderen: de portiegrootte, ontbijtgedrag, de
inname van tussendoortjes en zoete dranken, lichamelijke activiteit, sedentair gedrag,
productreclame, slaapgedrag, thuisomgeving en de opvoedingsstijl. DVC, Haagse Maatjes
en Weet en Beweeg hebben een significant positief effect op de BMI. Daarbij heeft Weet en
Beweeg een positief effect op de lichamelijke activiteit. Het kwantitatief onderzoek heeft
aangetoond dat Gezond Bewegen mogelijk heeft geleid tot een significante toename in de
lichamelijke activiteit (P = 0,013; Z = -2,497). Er is echter geen significant verschil
aangetoond in de BMI en het voedingspatroon.
Conclusie: De relevante verschillen tussen Gezond Bewegen en de vier bestaande
interventies hebben betrekking op de ouderbetrokkenheid, het aantal en de duur van de
bijeenkomsten, de betrokken disciplines en de onderwerpen die aan bod komen.
Discussie en aanbevelingen: Er zijn gebreken in dit onderzoek met betrekking tot de
validiteit en betrouwbaarheid, waaronder het ontbreken van een controlegroep. Tevens zijn
de resultaten niet generaliseerbaar, maar wel bruikbaar voor deRotterdamseDietist. Er wordt
aanbevolen om Gezond Bewegen te optimaliseren door ouders actief erbij te betrekken, het
aantal en de duur van de bijeenkomsten te verhogen en samen te werken met een
pedagoog.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerdeRotterdamseDiëtist
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk