De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Juf, u heeft wel veel zelfvertrouwen in ons!!!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Juf, u heeft wel veel zelfvertrouwen in ons!!!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit de resultaten van het WMK onderzoek (Werken Met Kwaliteit) begin 2010-2011 op mijn SBO school viel mijn keuze op 'pedagogisch handelen'. Voor mijn vooronderzoek binnen pedagogisch handelen viel mijn keuze voor "Het bevorderen van zelfvertrouwen bij kinderen". Mijn onderzoek heb ik uitgevoerd in mijn eigen groep van 10 kinderen.
Door mijn literatuurstudie heb ik o.a. kennis opgedaan over wat zelfvertrouwen precies is, de ontwikkeling en het belang van zelfvertrouwen, het gedrag van kinderen zonder zelfvertrouwen en waar kinderen van groeien in hun zelfvertrouwen. Ik kwam er achter dat ik zelfvertrouwen en zelfbeeld door elkaar haalde. De literatuur zegt dat het in elkaars verlengde ligt.
In vervolg heb ik een lessenreeks van tien lessen uitgewerkt en per week een doel gesteld voor mijn leerkrachtgedrag. De kinderen hebben uiteindelijk scores gegeven aan deze lessen en leerkrachtgedragingen, waarvan zij denken dat de meeste positieve invloed heeft gehad op het zelfvertrouwen van kinderen.
Om na te gaan of hun zelfvertrouwen en zelfbeeld is gegroeid, heb ik voor de 0-meting en eindmeting gebruik gemaakt van meetinstrumenten, zoals de zelfbeeldschaal van Jeninga (2006), het signaleringsformulier over gedragingen van kinderen met weinig en vol zelfvertrouwen van Willy Hensen (2006-2007), 32 stellingen verdeeld over vier aspecten over zelfvertrouwen in combinatie met zelfbeeld.
Tenslotte heb ik aan de hand van de positief behaalde resultaten een handreiking kunnen schrijven voor collega's en voor mijzelf, die meteen toepasbaar is bij kinderen van 6 t/m 10 jaar.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk