De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hartelijk bedankt : een onderzoek naar meetinstrumenten voor de fysieke belastbaarheid van hartpatiënten

Samenvatting

Samenvatting

Dit afstudeerproject omvat een literatuuronderzoek naar meetinstrumenten van de fysieke belastbaarheid bij hartpatiënten voor de afdeling revalidatie, vakgroep fysiotherapie van het St. Maartens gasthuis te Venlo. Naar aanleiding van het bespreken van de richtlijn "Hartrevalidatie"(KNGF) bleek dat deze hartpatiënten instromen in groepen zonder dat er voldoende klinimetrie gepleegd wordt betreffende hun fysieke belastbaarheid.
Om meetinstrumenten te vinden is een literatuuronderzoek gedaan. Via verschillende wegen is er gezocht naar literatuur betreffende dit onderwerp. De verkregen literatuur is gescreend door middel van een kwaliteitsanalyse. Met behulp van een data-extractie formulier is vervolgens de informatie uit de artikelen verkregen en uiteindelijk zijn deze gegevens schematisch verwerkt.
Uit het onderzoek zijn 7 meetinstrumenten naar voren gekomen die onderling met elkaar werden vergeleken. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt er een advies uitgebracht.
Het advies is gebaseerd op de hoofdvraag uit het afstudeerproject, deze luidt:
"Welke zijn de meest valide, betrouwbare en bruikbare meetinstrumenten en zijn toch van dusdanige kwaliteit dat de fysieke belastbaarheid bij hartpatiënten op een verantwoorde manier kan worden vastgesteld?"

Er is maar heel weinig literatuur beschikbaar over de voor dit project zo specifieke doelgroep. Door het geringe aanbod van de literatuur zijn we ons er terdege van bewust dat het vooralsnog moeilijk is om een correcte conclusie te trekken, welk meetinstrument het meest geschikt is voor de werksetting van het St. Maartens Gasthuis.
Kortom; er ontbreken te veel gegevens en er is te weinig geschikte literatuur betreffende de verschillende meetinstrumenten voorhanden.

Ondanks het geringe aanbod van literatuur zal er toch een advies worden gegeven met betrekking tot de mogelijk te gebruiken meetinstrumenten.
Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat de six-minute walk test en de ADL-vragenlijst de meest geschikte meetinstrumenten lijken om in het St. Maartens Gasthuis te gebruiken.

Summary

This project includes a literature study for the measurements of the physical condition of heartpatients from the department rehabilitation, unit Physiotherapy of the Hospital: St. Maartens Gasthuis. On occasion of the discussion about the guideline "Hartrevalidatie" (KNGF), it seemed that the inflow of these heartpatients in-groups took place without sufficient clinical research concerning the physical condition of the patient.
To find these measuring instruments there is a literature study completed. There is searched through different ways to find some literature concerning this subject. The literature found is screened by a quality-analysis. With help from a data-extraction form is managed to get the information from the articles, at the end all this is set in to schemes.
During the research, we found 7 measuring instruments, which will be compared with each other. Judging from these results, we'll give out an advice to the physical therapists in the St. Maartens Gasthuis.

The advice will be based on the main question of this project:
"Which are the most valid, reliable and useful measuring instruments and are of such a quality that they can determine the physical state of the heartpatient in a responsible way?"

There are not many useful articles available that can be used for this project.
Because there is a lack of literature supply we are aware that it is hard
to draw a correct conclusion about which measuring instrument is the most useful for the rehabilitation department.
In fine; there is too much important information missing and there is too little literature available about the different measuring-instruments.

Despite the lack of literature we will give an advice concerning the measuring instruments to the St. Maartens Gasthuis.
In result of the literature study it appeared that, at this moment, the six-minute walk test and the ADL-vragenlijst (daily activity-questionnaire) seem to be the most suitable measuring instruments for the St. Maartens Gasthuis in Venlo.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerSint Maartens Gasthuis, Venlo
Jaar2002
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk