De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Trainingsprotocol COPD

"Train de longen in je lijf!"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Trainingsprotocol COPD

"Train de longen in je lijf!"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Paramedisch Centrum Helmond. Voor een (afgestudeerd) fysiotherapeut is er alleen een protocol met betrekking tot kracht- en duurtraining en meetinstrumenten beschikbaar na verplichte scholing, of als de fysiotherapeut werkzaam is bij een instelling met een eigen protocol. Het doel van dit onderzoek was een protocol voor fysiotherapeuten te ontwikkelen, in de vorm van een handboek voor kracht- en duurtraining en het meten van de effecten van deze training.

Methode
Bij de totstandkoming van dit project is er een literatuuronderzoek uitgevoerd. Hierbij is gezocht naar artikelen over meetinstrumenten, kracht- en duurtraining. Deze artikelen zijn beoordeeld door middel van een checklist in- en exclusiecriteria en een vragenlijst om de methodologische kwaliteit te beoordelen. Vervolgens zijn de artikelen beoordeeld op validiteit, betrouwbaarheid, responsiviteit en praktische toepasbaarheid. De resultaten die verkregen zijn uit het literatuuronderzoek zijn verwerkt in tabellen. Aan de hand van de resultaten konden er adviezen gegeven worden die uitgewerkt zijn in een trainingsprotocol, in de vorm van een handboek.

Resultaten
Na verwerking van de resultaten in tabellen, werd duidelijk welke meetinstrumenten en trainingsvormen (binnen kracht- en duurtraining) gebruikt konden worden bij de behandeling van COPD patiënten. Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat krachttraining gecombineerd met duurintervaltraining het beste resultaat geeft als interventie voor COPD patiënten. Met betrekking tot de meetinstrumenten kan er het beste gekozen worden voor de Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ), de 6-minutenwandeltest (6MWT), de pulsoximeter, de Borg-schaal en de handheld dynamometer.

Conclusie
Naar aanleiding van de literatuurstudie konden er conclusies getrokken worden. Aan de hand van deze informatie is besloten welke trainingsvormen en meetinstrumenten in het protocol werden opgenomen.
De volgende meetinstrumenten zijn opgenomen in het trainingsprotocol:
- Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ)
- 6-Minutenwandeltest (6MWT)
- Pulsoximeter (saturatiemeter)
- Borg-schaal
- Handheld dynamometer
De volgende twee trainingsvormen zijn opgenomen in het trainingsprotocol:
- Krachttraining
- Duurintervaltraining
Deze informatie is verwerkt in een handboek en kan dienen als protocol bij de behandeling van COPD patiënten.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk