De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

MISSION POSSIBLE

oplossingsgericht werken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

MISSION POSSIBLE

oplossingsgericht werken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'Mission Possible is ontstaan doordat ik vanuit mijn praktijksituatie zocht naar een manier om de eigen bijdrage en de verantwoordelijkheid van het kind m.b.t. het verbeteren van probleemgedrag te stimuleren. Ondanks De Vreedzame school en het beloningssysteem merk ik dat ik soms toch met een kind in een negatieve spiraal raak zoals bij Rens. Uiteindelijk hoop ik met dit onderzoek te bereiken dat er verbeteringen optreden in de klimaatschaal, in de relatie tussen mij en Rens en in de relatie tussen Rens en de groep. Ik wil de methode Kids' Skills inzetten om de hierboven genoemde verbeteringen tot stand te laten komen. Het vraagt nader onderzoek hoe ik het stappenplan van Kids' Skills in wil zetten binnen een groep.

Zodoende wil in met mijn onderzoek Mission possible het volgende onderzoeken:

Aan de hand van de deelvragen ben ik gaan onderzoeken wat het antwoord op mijn onderzoeksvraag is. In deelvraag 1 onderzoek ik de visie achter de werkwijze van Kids' Skills en hoe het stappenplan van Kids' Skills werkt. In deelvraag 2 onderzoek ik wat de theorie zegt over het stimuleren van de relatie tussen leerkracht en leerling. Ik heb deze vragen onderzocht door literatuur te lezen over oplossingsgericht werken, Kids' Skills en het adaptief model.

In deelvraag 3 onderzoek ik welk gedrag Rens laat zien in relatie tot mij en de kinderen in de groep voor en na het werken met het stappenplan van Kids' Skills. Ik heb deze vraag onderzocht door het gedrag van Rens in relatie tot mij en de groep te filmen tijdens het eerste en tweede meetmoment. Op deze manier kon ik het gedrag van Rens in relatie tot mij en de groep in kaart brengen voor en na het werken met Kids' Skills. Vervolgens heb ik een filmische beschrijving volgens de ABC-methode gemaakt.

In deelvraag 4 onderzoek hoe de verhoudingen onderling zijn in relatie tot Rens voor en na het werken met het stappenplan van Kids' Skills. Ik heb deze vraag onderzocht door een sociogram af te nemen op twee momenten in januari en in april. In de tussenliggende periode is er met de groep gewerkt met het stappenplan van Kids' Skills.

In deelvraag 5 onderzoek ik wat de mening van Rens is over het klimaat binnen de groep en wat de mening van Rens is over de leerkracht voor en na het werken met het stappenplan van Kids' Skills. Ik heb deze vraag onderzocht door de klimaatschaal af te nemen op twee momenten in januari en april. In de tussenliggende periode heb ik het aangepaste stappenplan van Kids' Skills doorlopen met mijn groep.

In deelvraag 6 onderzoek ik hoe de andere collega's Kids Skills inzetten in een (sub)groep en hoe ik Kids Skills in ga zetten in binnen mijn (sub)groep? Ik heb deze vraag onderzocht door een vragenlijst in te laten vullen door collega Kids' Skills experts op het eerste meetmoment. Daarna heb ik een analyse gemaakt uit de ingevulde vragenlijst zodat ik de aanpassingen in het stappenplan van Kids' Skills concreter kon maken. Vervolgens heb ik tijdens het tweede meetmoment in april de uiteindelijke werkwijze uit de praktijk beschrijven.Vervolgens heb ik de data verzameld, geordend en geanalyseerd. Daarna heb ik met behulp van de data-analyses van de deelvragen mijn eindconclusie gevormd. Ik kwam tot de volgende conclusie:

In de beginsituatie kwam naar voren dat er een negatieve spiraal was ontstaan tussen mij en Rens, maar ook tussen Rens en de groep. Deze negatieve spiraal kon ik niet doorbreken. Gedurende het onderzoek kwam ik erachter dat er een bepaald beeld, selffulfilling prophecy, was ontstaan over Rens bij mij, de groep en misschien bij Rens zelf ook. Door deze theoretische onderbouwing kwam ik tot inzicht dat het probleemgedrag versterkt en/ of in stand gehouden werd door zowel mij, de kinderen en Rens. Mijn verantwoordelijkheid was nu om beter tegemoet te komen aan de basisbehoeften van Rens.

Zodoende ben ik het aangepaste stappenplan van Kids' Skills in gaan zetten binnen mijn groep. Ik heb gemerkt dat je binnen een korte tijd een meetbaar verschil ziet met de beginsituatie. De grootste winst voor mij persoonlijk is dat probleemgedrag op een leuke, speelse manier wordt aangepakt in samenwerking met het kind. De hoop die gegeven wordt zorgt ervoor dat kinderen gaan geloven in het wonder en dat werkt motiverend. Ook zijn de kinderen tijdens het doorlopen van het stappenplan van Kids' Skills zich steeds meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun vaardigheid. Ik heb dus een middel gevonden om het verantwoordelijkheidsgevoel voor het vertonen van gewenst gedrag te vergroten.

De methode Kids' Skills prikkelt de kinderen om autonoom (onafhankelijk) te zijn door hoop te geven en de motivatie te vergroten. Daarnaast zorgen de extra aandacht van gesprekjes voor een verbetering van de interactie en het ontvangen van complimenten verbetert het vertrouwen. Uiteindelijk leidt het werken aan een vaardigheid dus tot succeservaringen waardoor het kind zich competent voelt. Het oplossingsgericht werken is niet alleen sneller effectief, speelser, motiverend en prettiger voor het kind, ook schept het de veel goede voorwaarden - volgens Sipman de basis voor een goed pedagogisch klimaat - om iets te kunnen leren.
Ik zou ten eerste aansluitend op dit onderzoek een gesprekje met Rens willen voeren, waarin ik er achter probeer te komen wat de reden is van de terugvallende score betreft de kwaliteit van de onderlinge relaties. De conclusies uit het gesprekje zou ik meenemen in mijn handelen en daarna zou ik nog een keer de klimaatschaal willen afnemen om te kijken wat de uitslag m.b.t. kwaliteit onderlinge relaties doet. Als aanbeveling kies ik voor een actieonderzoek voor mezelf, aansluitend op Mission Possible.

Toon meer
Datum2014-12-23
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk