De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik weet...want ik lees

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik weet...want ik lees

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek, dat is uitgevoerd op basisschool de Zevensprong in Eindhoven heb ik me gericht op de volgende centrale onderzoeksvraag:
Waaraan moet de manier van werken met betrekking tot begrijpend lezen voldoen voor basisschool de Zevensprong?

Hieruit heb ik 4 deelvragen geformuleerd:
1. Welke karakteristieken van onze school en haar populatie wegen mee in deze vraag?
2. Hoe willen de leerkrachten werken met betrekking tot begrijpend lezen?
3. Wat vindt de directie belangrijk met betrekking tot begrijpend-leesonderwijs op onze school?
4. Welke sta en moeten wij als school zetten om tot een verantwoorde keuze te komen?

Om goede antwoorden te kunnen formuleren op deze deelvragen heb ik me eerst verdiept in theorie over lezen in het algemeen en begrijpend lezen in het bijzonder. Verder heb ik gesprekken gevoerd met de directie en plenair met de leerkrachten, waarbij ik ben uitgegaan van de volgende vragen:
Wat is begrijpend lezen, waar loop je tegenaan, wat gaat goed en wat heb je nodig? Vanuit de gegevens die ik verzameld heb, heb ik een lijst met stellingen samengesteld die door de leerkrachten en directie is ingevuld. Na analyse van de resultaten heb ik daar nog 3 open vragen aan gekoppeld die ook weer beantwoord zijn door leerkrachten en directie. De resultaten zijn plenair besproken.
De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: goed woordenschatonderwijs is van groot belang, het team moet uitstralen dat lezen leuk is, leerkrachten moeten (hardop-denkend) model staan voor een goed begrijpend-lezer en transfer naar andere vakgebieden is belangrijk.
De aanbevelingen die ik gedaan heb richten zich zowel op verdieping van het huidige leesonderwijs en het begrijpend leesonderwijs als op specifieke kenmerken van een nieuw in te voeren begrijpend- lees methode.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk