De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Als begeleiders van LIO-studenten van de opleiding tot leraar basisonderwijs hebben we onderzoek gedaan naar de uitleg binnen de didactiek. Onze onderzoeksvraag is:
Wat is de meerwaarde van SVIB bij het begeleiden van een LIO-student om te komen tot een effectievere rekeninstructie met het model Activerende Directe Instructie?
Voor de theoretische onderbouwing hebben we bronnen bestudeerd over de didactiek, effectieve instructie en over het effect van een sterke leraar op de prestaties van leerlingen. Ook hebben we onderzoek gedaan naar een instrument om effectieve instructie te kunnen meten.
Ons onderzoek is een actieonderzoek met drie waarnemingsmethodieken: een Student Volg Systeem; een kijkwijzer en een semigestructureerd interview. Triangulatie is toegepast op meerdere gebieden. Door middel van hiervoor genoemde methodieken; door het gebruik van verschillende typen informanten en door gebruik te maken van kwantitatieve- en kwalitatieve gegevens. Om data te verzamelen hebben we kijkwijzers ontwikkeld. Deze zijn ingevuld door twee LIO-studenten, twee LIO-mentoren en door ons.
Het verzamelen, analyseren en interpreteren van data is beschreven in hoofdstuk 4. Na een gezamenlijke inleiding, zijn de data van LIO-student 1 en van LIO-student 2 apart verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Hierna worden de gezamenlijke data beschreven, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Een voorlopige conclusie is dat de data hebben aangetoond dat het inzetten van SVIB in de implementatie van het model ADI een duidelijke meerwaarde heeft in de ontwikkeling van de LIO-student binnen de instructie.
Om in hoofdstuk 5 tot een antwoord op onze onderzoeksvraag te komen, hebben we eerst een antwoord op onze subvragen gevonden. Uit de data, verzameld met de kijkwijzer, blijkt dat de LIO-studenten aantoonbaar beter rekeninstructie geven. Ook hebben we kunnen aantonen dat, binnen het model A.D.I., de uitleg te meten is met behulp van onze kijkwijzer. Uit de data blijkt dat de LIO-student aangezet wordt tot reflecteren en zichtbaar tot een hoger niveau binnen de instructie komt. Het antwoord op onze onderzoeksvraag is:
De meerwaarde van SVIB is dat er verdieping plaatsvindt in het reflecteren en in het geven van instructie.
Onze belangrijkste aanbevelingen is om alle LIO-studenten met een SVIB-traject te begeleiden en om de ontwikkelde kijkwijzer met de drie handelingscategorieën toe te passen bij de begeleiding van LIO-studenten.

"

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk