De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Professionele eenduidigheid bij interventies op gedragsvraagstukken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Professionele eenduidigheid bij interventies op gedragsvraagstukken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Fontys OSO voor de opleiding Master Special Educational Needs (SEN) is dit onderzoek geschreven. Het betreft een actieonderzoek waarin drie leerkrachten centraal staan. Het doel is om met behulp van dit onderzoek bepaalde aspecten met betrekking tot gedragsvraagstukken in de beroepspraktijk helder te krijgen. De context van dit onderzoek betreft groep 5/6 waar de éne week twee leerkrachten voor deze groep staan en de andere week drie leerkrachten. Drie verschillende personen met een eigen manier van lesgeven en een eigen manier van het omgaan met gedragsvraagstukken. Als collega 1 een interventie gebruikt aan het begin van de week en collega 2 gebruikt een andere interventie op datzelfde gedrag aan het einde van de week dan veroorzaakt dit onduidelijkheid in de groep. Een doelmatige, schoolbrede aanpak maakt de kans op gedragsproblemen kleiner en vergroot de professionele cultuur. Binnen de school zijn er nog geen vastgelegde afspraken bij verschillende gedragsvraagstukken en er is behoefte aan duidelijkheid op dit gebied. In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van het plaatsen van interventies in een interventiepiramide volgens het gedachtegoed van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). Deze interventiepiramide bestaat uit drie lagen waarin leerlingen geplaatst kunnen worden. Het groene niveau voor alle leerlingen, het gele niveau voor de risicoleerlingen en het rode niveau voor de zorgleerlingen. Als duidelijk is op welk interventieniveau een leerling geplaatst kan worden, dan zijn de interventies bij deze leerling op dit niveau ook helder. De overgang naar een nieuwe groep met een andere leerkracht verloopt dan soepeler. Dus niet alleen op klassenniveau heb je baat bij interventieniveaus maar uiteindelijk ook schoolbreed. De leerkrachten van groep 5/6 krijgen een inschalingslijst voorgelegd over het basaal pedagogisch handelen op het eerste niveau. Dit geeft duidelijkheid over welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen deze leerkrachten. Als interventie ontvangen ze een informatiepakket over gedragsvraagstukken en interventies hierop. Dit informatiepakket dient ook als naslagwerk zodat ze later de leerlingen kunnen clusteren op onderwijsbehoeften en in de interventiepiramide volgens SWPBS kunnen plaatsen. Een interview gaat duidelijkheid geven over hoe ze tegenover gedragsvraagstukken staan en welke interventies ze hierop willen inzetten. Binnen het interview komt ook de “toekomst” aan de orde: Wat is de visie van deze leerkrachten op gedragsvraagstukken en interventies hierop? Hoe staan deze leerkrachten tegenover SWPBS? Zou deze manier van omgaan met gedragingen ook voor deze school ingezet kunnen worden

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk