De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jippie!!! Naar het ziekenhuis! Optimaliseren van de patiëntgerichtheid op de kinderafdeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jippie!!! Naar het ziekenhuis! Optimaliseren van de patiëntgerichtheid op de kinderafdeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen het kader van het afstuderen aan de Fontys Hogeschool Verpleegkunde te Eindhoven, is er een afstudeeropdracht verkregen van de kinderafdeling van het Catharina-ziekenhuis te Eindhoven. De vraag die hierbij centraal staat, is kijken hoe de kinderafdeling beter inhoud kan geven aan de patiëntgerichtheid en een prettige werkomgeving. De eisen die hierbij meegenomen moeten worden zijn het Planetree model en kosteneffectiviteit.
Om in kaart te brengen hoe er op het moment invulling wordt gegeven aan patiënt- gerichtheid op de kinderafdeling, heeft er een grondige analyse van de werkelijke situatie plaatsgevonden, waaruit een probleemstelling met deelvragen zijn geformuleerd.
De deelvragen hebben betrekking op de wensen en behoeften van de zorgvragers en hoe er met het Planetree concept gewerkt wordt op de kinderafdeling van Planetree ziekenhuizen. Door het beantwoorden van de deelvragen, is er geconcludeerd dat het wenselijk is dat de sociale en fysieke omgeving aangepakt wordt om de patiëntgerichtheid te verbeteren. Dit kan volgens het Planetree model bereikt worden door een huiselijke sfeer te creëren en de omgeving van het kind veilig te houden. Dit heeft een positieve invloed op het welbevinden en herstel van de zorgvrager.
Door de werkelijke met de wenselijke situatie te vergelijken, zijn er een drietal hiaten naar voren gekomen met betrekking tot de sociale en fysieke omgeving, bij deze hiaten is een doel geformuleerd. Om dit doel te bereiken zijn er acht maatregelen opgesteld, voor de vijf maatregelen die in de matrix als sterkste naar voren komen zijn aanbevelingen geschreven.
Deze aanbeveling zijn opgesteld met behulp van de componenten van het Planetree model. In het Planetree model staat met name de omgang centraal, deze wordt als positief ervaring door zorgvragers van de kinderafdeling van het Catharina-ziekenhuis. Om de sociale en fysieke omgeving te verbeteren is vanuit het Planetree model een prettige omgeving belangrijk voor het welbevinden van de patiënt waardoor angst, pijn en stress afnemen, hierdoor worden gezondheid en heling bevorderd. (Schweitzer e.a., 2004) (Planetree, 2008) Werknemers bevinden zich in een positief klimaat, dit verbetert de werving en het behoud van professionals en de medewerkers worden gemotiveerd. Hierdoor is er een lager personeelsverloop, minder ziekteverzuim, enthousiaste medewerkers, goede professionals, meer vrijwilligers en bovenal patiënttevredenheid, leiden tot een gezonde organisatie met gezonde financiële resultaten. Ook verbetert de reputatie van de instelling bij externe belanghebbenden. (Planetree, 2008)
Voor een goede fysieke en geestelijke gezondheid wordt de betrokkenheid van familie en naasten gestimuleerd, hiervoor moeten goede voorzieningen aanwezig zijn. (Planetree, 2008) Tevens kan de ruimte in een ziekenhuis door kinderen beangstigend beleefd worden. Daarom is het belangrijk dat de uitstraling van de afdeling kindvriendelijk is en aangepast wordt op de leeftijd. (Huizinga e.a., 2004) (Schweitzer e.a., 2004) De omgeving heeft invloed op stress, depressies en angst. Een huiselijke omgeving zorgt ervoor dat de zorgvragers zich prettiger voelen, dit bevordert het welbevinden waardoor er een sneller herstel optreedt. (Duvivier, 2008) (Planetree,2008) (Schweitzer e.a., 2004) Om de sociale omgeving te verbeteren is het van belang dat er gezamenlijke activiteiten aanwezig zijn, samenspelen is goed voor de ontwikkeling van het kind. (Huizinga e.a., 2004) Deze maatregelen zijn laag in kosten, duurzaam en het verbeterd de patiëntgerichtheid direct. Met een verbouwing in het vooruitzicht, kan de kinderafdeling tot die tijd met kleine dingen veel verbetering teweeg brengen. Bij de verbouwing kan er qua indeling en inrichting nog meer rekening gehouden worden met de patiëntgerichtheid volgens het Planetree concept.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Verpleegkunde
PartnersCatharina Ziekenhuis Eindhoven
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk