De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Draagvlak bij leerkrachten voor wijzigingen in het dyslexiebeleid

ondersteunende maatregelen voor alle leerlingen

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Draagvlak bij leerkrachten voor wijzigingen in het dyslexiebeleid

ondersteunende maatregelen voor alle leerlingen

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met de komst van het Decreet Leersteun als opvolger van het M-decreet komen scholen in Vlaanderen voor een uitdaging te staan. dit decreet wil nl. dat de ondersteuningsmaatregelen die momenteel van kracht zijn in de verhoogde zorg maximaal toegepast zullen worden in de brede basiszorg (Onderwijs Vlaanderen, 2021). Eén van de thema's waarover het in dit geval gaat, is dyslexie.

Wijzigingen, zoals die worden voorgesteld in het Decreet Leersteun, stoten vaak op weerstand als ze geïmplementeerd moeten worden (Schippers, Baron, Zinn, & De Jonge, 2016). Dit onderzoek behandelt dan ook de vraag hoe er voldoende draagvlak gecreëerd kan worden bij leerkrachten in TISM zodat het dyslexiebeleid in de brede basiszorg geïmplementeerd kan worden. Daarbij wordt onderzocht hoe de leerkrachten staan tegenover inclusie en op welke manier hun betrokkenheid in een nauwe samenwerking kan bijdragen aan het ontwikkelen van dit draagvlak. Ook zal er op mijn rol als begeleider in deze context ingezoomd worden.

Een groep van tien respondenten heeft aan dit onderzoek deelgenomen. Vanuit een theoretisch kader werden zij geïnformeerd over de achtergrond van de wijziging. Als doel werd vooropgesteld dat de maatregelen die voorheen enkel voor leerlingen met dyslexie bedoeld waren voortaan voor alle leerlingen van de school beschikbaar zouden worden. Via intensief overleg en testmomenten in de klaspraktijk werd het begeleidingsplan voor leerlingen met dyslexie herschreven tot een visietekst voor ondersteuning van alle leerlingen van TISM (bijlage 7). Op het einde van het proces werden alle respondenten via een enquête bevraagd over hun evolutie tijdens het proces op vlak van hun houding tegenover inclusie, hun betrokkenheid en samenwerking en hun draagvlak.

Na de verwerking van de data die bekomen werden via de verslagen van de overlegmomenten en de bevraging van de respondenten, zal uit de conclusie en discussie blijken dat er op het einde van het proces een breed draagvlak bestaat bij de leerkrachten in TISM voor de wijziging in het dyslexiebeleid. Hoewel de samenwerking in dit wijzigingsproces erg organisch verliep, was begeleiding nodig. In de reflectie zal aandacht geschonken worden aan mijn rol als begeleider en zullen sterktes en valkuilen besproken worden.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2021-08-20
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk