De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Autonomie-ondersteuning in de klas

Rechten:

Autonomie-ondersteuning in de klas

Rechten:

Samenvatting

Binnen de casusschool wordt een doorlopende lijn op autonomie-ondersteuning gemist. De verschillen tussen de groepen zijn groot. Dit leidt tot lagere motivatie bij leerlingen. Een cursus ‘Leren leren’ van CED-groep aan het team heeft geen uitkomst geboden, omdat geen theoretische onderbouwing aan bod is gekomen en de voorwaarden voor ‘Leren leren’ niet aanwezig waren. Dit onderzoek is gericht op de vraag wat leerkrachten doen om de autonomie van leerlingen te bevorderen en hoe ze dat doen. Het doel is om de huidige situatie op de casusschool ten aanzien van autonomie-ondersteunend leerkrachtgedrag inzichtelijk te krijgen, omdat het onderwijs in de casusschool leerkrachtafhankelijk is. Theorieën over autonomie-ondersteuning, executieve functies, motivatie en 21st century skills zijn beschreven. Dit leidt tot de onderzoeksvraag: “Wat is de huidige situatie bij de leerkrachten van alle groepen in de casusschool omtrent de ontwikkeling van het autonomie-ondersteunend gedrag?” Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een schriftelijke enquête gehouden, gestructureerde observatie gedaan en een halfgestructureerd interview afgenomen. Uit de resultaten blijkt dat de meningen van de leerkrachten grotendeels overeenkomen. Toch bestaat een discrepantie tussen de visie op autonomie-ondersteuning en het gedrag dat leerkrachten laten zien. De leerlingen stellen bij een groot aantal leerkrachten geen eigen doelen. In de conclusies bestaat twijfel over de kennis van de leerkrachten. Daarom wordt de casusschool aanbevolen hiernaar vervolgonderzoek te doen. Een doorlopende leerlijn moet worden gerealiseerd door het team. Met behulp van de leerlijn ‘Leren leren’ moet dit plan worden gemaakt. De leerkrachten worden geadviseerd elkaar tijdens de uitvoering te observeren.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2017-12-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk