De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van klassieke massagetherapie op circulatiestoornis mobiliteitsverandering, pijn en verandering in tonus : een systematische review

Het effect van klassieke massagetherapie op circulatiestoornis mobiliteitsverandering, pijn en verandering in tonus : een systematische review

Samenvatting

Soort onderzoek: literatuuronderzoek, middels een systematische review.
Onderzoeksvraag: wat zijn de wetenschappelijk bewezen effecten van klassieke massagetherapie op circulatiestoornis, mobiliteitsverandering, pijn en verandering in tonus bij patiënten van negentien jaar en ouder met orthopedische of neurologische aandoeningen?
Doelstelling: een overzicht verkrijgen van de wetenschappelijk bewezen effecten van klassieke massagetherapie op circulatiestoornis, mobiliteitsverandering, pijn en verandering in tonus bij patiënten van negentien jaar en ouder met orthopedische en neurologische aandoeningen.
Methode: 78 abstracts van artikelen zijn gevonden met behulp van verschillende medische databases. Na toepassing van inclusiecriteria bleven negen artikelen over. De methodologische kwaliteit van deze negen artikelen is beoordeeld met behulp van de Cochrane beoordelingslijst voor het beoordelen van een Randomized Controlled Trial (RCT).8 Drie studies van voldoende methodologische kwaliteit
(Cherkin e.a,7 Pope e.a.28 en Preyde29 ) en twee studies van matige methodologische kwaliteit
(Field e.a.12 en Quinn e.a.30) bleven over. De voor deze studie belangrijke data zijn geëxtraheerd met behulp van een door de onderzoeksgroep opgesteld data-extractie formulier. Statistische significantie werd waar mogelijk berekend.
Resultaten: vijf studies betreffen Randomized Controlled Trials (RCT's) waarvan één studie een cross-over design.
Bij acht van de veertien vergelijkingen tussen de effecten van massagetherapie en de effecten van een controletherapie op lage rugpijn, is een statistisch significant verschil aangetoond, waarvan bij zeven vergelijkingen in het voordeel van klassieke massagetherapie.
Discussie/ Conclusie:
Vier van de acht vergelijkingen zijn klinisch relevant bevonden in het voordeel van massagetherapie. Er zijn geen studies van voldoende methodologische kwaliteit waarvan de wetenschappelijk bewezen effecten van klassieke massagetherapie op circulatiestoornis, mobiliteitsverandering, en verandering in tonus bij patiënten van negentien jaar en ouder met orthopedische of neurologische aandoeningen worden beschreven. Alleen studies van voldoende methodologische kwaliteit over het effect van klassieke massagetherapie op pijn bij patiënten van negentien jaar en ouder met een orthopedische aandoening zijn beschreven.
Klassieke massagetherapie in combinatie met neuromusculaire technieken en/of energietherapie zonder lichamelijk contact, en meridiaantherapie heeft effect op lage rugpijn.

Study design: literature research, by means of systematic review
Primary question: what are the evidence based effects of classic massage therapy on circulation disorder, change in extensibility, pain and change in tone with patients of the age of nineteen years and older with orthopaedic or neurological disorders?
Objectives: to gain a review of evidence based effects of classic massage therapy on circulation disorder, change in extensibility, pain and change in tone with patients of the age of nineteen years and older with orthopaedic or neurological disorders.
Method: 78 abstracts were found through several different medical databases. Nine articles proceeded the inclusioncriteria. The methodological quality of these nine articles has been screened using the Cochrane checklist for the screening of a Randomized Controlled Trial (RCT). Three studies of methodological sufficient quality (Cherkin et al.7, Pope et al.28 and Preyde et al.29) and two studies of methodological moderate quality (Field et al.12 and Quinn et al.30) remained. The data that were important to this study were extracted, using a checklist for data-extraction, made by the researchers of this study. Statistical significance was calculated where possible.
Results: five studies are Randomized Controlled Trials (RCT's) of which one a cross-over design. A statistical significant is proven for eight out of fourteen comparisons between the effects of massage therapy and the effects of a control therapy on low back pain, of which seven in favour of massage therapy.
Discussion/Conclusion: four out of eight comparisons show a clinical relevant difference in favour of massage therapy. No studies of methodological sufficient quality describe the effects of classic massage therapy on circulation disorder, change in extensibility and change in tone with patients of the age of nineteen years and older with orthopaedic or neurological diseases. Studies of methodological sufficient quality only describe the effect of massage therapy on pain with patients of the age of nineteen years and older with orthopaedic disorders.
Classic massage therapy when combined with neuromuscular techniques and/or energy therapy without physical context, and meridian therapy, has effect on low back pain.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2003
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk