De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een praktijkgericht onderzoek met als titel ‘Werken vanuit een growth mindset’. In dit onderzoek wordt er ingezoomd op groeien van een fixed mindset naar een growth mindset. De basisschool waar het onderzoek plaatsvindt, is een reguliere school waar 10 collega’s een team vormen. 1 directeur, 1 intern begeleider en 8 groepsleerkrachten. Alle teamleden geven aan dat de werkdruk als hoog wordt ervaren. Als intern begeleider voer ik controles uit. Hieruit blijkt dat collega’s vaak hun werk niet op tijd afhebben of in orde hebben. Wanneer we daarover in gesprek gaan benoemt men te veel te moeten doen in te weinig tijd. Tijd om met elkaar te praten over onderwijsveranderingen en vernieuwingen wordt onvoldoende gevonden. Successen worden te weinig gevierd en mensen geven aan meer met elkaar te praten over de problemen in de organisatie dan over de zaken die wel werken. Dit resulteert in problem talk (Shazer de & Berg, 1997). Dit is voor de onderzoeker een ‘bumpy moment’ (Romano, 2006). De wens van de onderzoeker is om een meer vruchtbare samenwerking te bewerkstelligen door de tijd anders te gebruiken. Samenwerken om een stap verder te komen. Samenwerken door met elkaar een dialoog aan te gaan, wederzijdse interesse te tonen en genererend te luisteren (Scharmer, 2009). Het stappenplan van de theorie U van Scharmer (2009) is een instrument waarmee je tot jezelf en de ander kunt komen om vervolgens samen een stap voorwaarts te zetten. Denken vanuit kansen komt tot zijn recht in het oplossingsgerichte gedachtengoed (Cauffman & Dijk, 2006). Om te kunnen denken in mogelijkheden is in dit onderzoek de theorie U en het oplossingsgerichte coachen ingezet om vanuit een fixed mindset naar een growth mindset te komen (Yeager & Dweck, 2012). Onderzoeksvraag: ‘Hoe kan de coach haar oplossingsgerichte coachvaardigheden inzetten om met behulp van de Theorie U het team meer te laten denken vanuit een growth mindset?’ De deelnemers van de focusgroep hebben zich na een oproep vrijwillig aangemeld. De ontwikkeling van de deelnemers richting een growth mindset is met meerdere data instrumenten in kaart gebracht. Onderzoeksresultaat: Door de inzet van de theorie U met als kader het oplossingsgericht coachen is er een gemiddelde groei bewerkstelligd van 1,5 punt op een schaal van 1 tot 10. 10 symboliseert de gewenste growth mindset. De focusgroepsleden en de coach hebben ervaren dat het werken met de theorie U inzicht geeft in eigen handelen en in het handelen van anderen. Graag gaat de focusgroep verder in dit leerproces en worden alle respondenten bij het proces betrokken. De aanbeveling is de focusgroep voort te zetten en de rest van het team betrekken bij het werken met de theorie U onder begeleiding van een coach. Dit zou kunnen in de bestaande focusgroep en/of bij teamvergaderingen. De kracht van de focusgroep wordt vergroot wanneer de collega’s elkaar attenderen en coachen op hun manier van communiceren. In de kritische reflectie komt progressief denken aan de orde. De voorloper hiervan is oplossingsgericht denken. Het is aan te bevelen om na te gaan of oplossingsgericht coachen aansluit bij de stijl van de coach alvorens op dezelfde wijze onderzoek te verrichten

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-05-28
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk