De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kan het toetsingskader van de inspectie een hefboom zijn voor de NAFT-medewerkers in hun rol als schoolondersteuner?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kan het toetsingskader van de inspectie een hefboom zijn voor de NAFT-medewerkers in hun rol als schoolondersteuner?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek focust op de schoolondersteuning binnen de naadloze flexibele leertrajecten onderwijs-welzijn (NAFT). Het resulteert in een inhoudelijk ontwerp voor het toetsingskader voor het toekomstige kwaliteitstoezicht door de inspectie.

NAFT is de hervorming van de vroegere time-outprojecten, de persoonlijke ontwikkelingstrajecten en de voortrajecten. Het kwaliteitstoezicht is een gezamenlijke bevoegdheid van onderwijs en welzijn. De NAFT-aanbieders zijn organisaties met expertise op het vlak van begeleiding van jongeren en het aanbieden van een aanbod op maat. De NAFT-sector is zoekende hoe ze de schoolondersteuning verder vormgeven en implementeren.
Het ontwerponderzoek biedt door middel van twee bevragingen (één voor NAFT-medewerkers en één voor scholen), focusgesprekken, een evaluatiegesprek met de NAFT-medewerkers en een try-out in een NAFT-organisatie input voor het ontwerp van toetsingskader voor het onderdeel schoolondersteuning. Het brengt de sterke punten en knelpunten bij de implementatie van de schoolondersteuning naar voor en geeft een zicht op de principes en de methodologie die de NAFT-medewerkers tijdens een kwaliteitstoezicht belangrijk vinden.

Uit de literatuur blijkt dat de opdracht rond schoolondersteuning veelomvattend is. Het bestaat uit elementen zoals het ondersteunen van de leraren, samenwerking, afstemming, krachtgericht werken, verbinding, herstel …
De bevindingen van dit onderzoek sluiten aan bij de literatuur. Ze verfijnen de opdracht rond schoolondersteuning.
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de NAFT-medewerkers schoolondersteuning noodzakelijk vinden in het NAFT-begeleidingstraject van de jongere. Een grondige intake en vraagverheldering vormen de basis voor de schoolondersteuning. Het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met de school, aanvullend werken ten aanzien van de school en de afstemming met andere betrokkenen zijn belangrijke randvoorwaarden. Versterking van de leraren door middel van onder andere verbinding en herstel vormen de uitgangspunten.

De NAFT-medewerkers en de scholen hebben naast de relevante wetenschappelijke literatuur een belangrijke stem gekregen in dit ontwikkeltraject. Dit onderzoek resulteert in een gedragen, onderbouwd en meermaals afgetoetst product waarmee de inspectie de schoolondersteuning kan onderzoeken, stimuleren en beoordelen. Het stelt ons in staat onze stimulerende en controlerende rol optimaal op te nemen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-05-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk