De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleiden van Onderzoekend & Ontwerpend leren Kindcentrum De Terp

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Begeleiden van Onderzoekend & Ontwerpend leren Kindcentrum De Terp

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe de keuzemomenten VierKeerWijzer op Kindcentrum de Terp binnen cluster 5/6 beter begeleid kunnen worden. Uit de probleemanalyse is gebleken dat de begeleiding niet optimaal is waardoor de leerlingen onvoldoende diepgang en doelen bereiken. In het theoretisch kader is duidelijk geworden dat voor Onderzoekend & Ontwerpend leren specifieke begeleidingsvaardigheden nodig zijn, zoals het variëren in sturing en begeleiding bij de drie kenprocessen van onderzoek doen. De onderzoeksvraag die hieruit is voortgekomen, luidt als volgt: ‘Hoe kunnen de leerkrachten van cluster 5/6 van Kindcentrum De Terp het onderzoekend leren tijdens de keuzemomenten van VierKeerWijzer beter begeleiden gericht op het bereiken van diepgang en doelen?’. De methoden waarmee dit is onderzocht waren het laten invullen van een vragenlijst en het afnemen van individuele en groepsinterviews. De belangrijkste conclusie is dat leerkrachten een aantal vaardigheden van onderzoekend en ontwerpend leren verder kan uitbreiden. Daarvoor worden een aantal aanbevelingen gedaan. Het is van belang dat er meer aandacht wordt besteed aan het formuleren van een hypothese. Hierbij is het aan te raden om concept cartoons te gebruiken. Ook is het stellen van verdiepende vragen essentieel voor het bereiken van diepgang. Tot slot is het geven van feedup, feedback en feedforward op het proces- en zelfregulatieniveau het meest effectief.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2020-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk