De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kleine stappen, grote stappen

Onderteuningsstructuur 0 tot 6 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kleine stappen, grote stappen

Onderteuningsstructuur 0 tot 6 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kindcentra zijn in Nederland een relatief nieuw verschijnsel. Een kindcentrum biedt verschillende disciplines op één plek aan. Op deze manier kunnen de kwaliteiten van die disciplines elkaar aanvullen en ondersteunen, ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. Als intern begeleider ben ik werkzaam in een kindcentrum (kindcentrum X.), waar basisschool, kinderopvang, peuterarrangement, buiten- en tussenschoolse opvang samen één gebouw delen. Er wordt opvang en onderwijs geboden voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar. Tussen de betrokken partners worden inhoudelijke en organisatorische afspraken gemaakt. Kindcentrum X. streeft naar doorgaande lijnen, onder andere op het gebied van de ondersteuningsstructuur. Er vindt afstemming en uitwisseling plaats, maar er is nog weinig samenwerking en verbinding tussen kinderopvang (0 tot 4 jaar) en basisschool (4 tot en met 13 jaar). Dit onderzoek heeft als doel de ondersteuningsstructuur op kindcentrum X. te verbeteren, zodat dit ten gunste komt van één doorgaande lijn op het gebied van ondersteuning. De focus ligt hierbij bij het jonge kind, 0 tot 6 jaar, omdat voornamelijk in deze leeftijdsgroep de verbinding met elkaar, kinderopvang en basisschool, kan worden gezocht. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: “Hoe kan ik als intern begeleider op kindcentrum X. de ondersteuningsstructuur voor kinderen van 0 tot 6 jaar verbeteren?” Voor de uitvoering van dit kwalitatief praktijkgericht onderzoek is gebruik gemaakt van actieonderzoek. Deze strategie is bij uitstek geschikt voor professionals die de eigen beroepspraktijk willen onderzoeken met het doel deze te verbeteren of te vernieuwen (Schuman, 2009, zoals vermeld in De Lange, et al., 2011, p.108). Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers de behoefte hebben aan een ondersteuningsroute, waarin duidelijke stappen beschreven staan hoe te handelen op het moment dat er bij een kind speciale ondersteuningsbehoeften worden gesignaleerd. Om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor alle kinderen binnen het kindcentrum willen medewerkers elkaar, maar ook elkaars kinderen, beter leren kennen. Intervisie wordt als methode gezien om dit te bereiken en elkaar te kunnen ondersteunen. Door de intern begeleider in een vroeg stadium te betrekken bij kinderen die meer aandacht en ondersteuning nodig hebben, kan de doorgaande lijn naar alle waarschijnlijkheid worden verbeterd. Net als het inzetten van een ondersteuningsteam 0 tot 6 jaar en het volgen van de ontwikkeling van kinderen door middel van één gezamenlijk kindvolgsysteem. Belangrijk is te beseffen dat genoemde interventies een aanspraak doen op de inzet van het team. Een gezamenlijke visie zal richting geven aan alle activiteiten die op het gebied van de ondersteuningsstructuur worden ingezet

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk