De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

To read, or not to read....

Leesplezier bij tweetalige leerlingen en de gevolgen voor taalachterstand en leesbegrip.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

To read, or not to read....

Leesplezier bij tweetalige leerlingen en de gevolgen voor taalachterstand en leesbegrip.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"""We're trying to encourage reading for fun, because we know if we can get children reading topics of their interest, they will be more likely to read better and succeed in life."" Sara Stern (2008)

In dit onderzoeksverslag is te lezen hoe het antwoord tot stand is gekomen op de vraag: Hoe kan ik als remedial teacher tweetalige kinderen in groep 7 die problemen hebben met begrijpend lezen vanwege een taalachterstand helpen door het plezier in lezen te vergroten?
Bij het beantwoorden van deze vraag is gekeken naar de taakgerichtheid bij het begrijpend lezen en de leesattitude van de leerlingen. Ook wordt de rol van de ouders/ verzorgers, de moedertaal, de rol van de leerkracht en de rol van de remedial teacher bekeken.
Uit het onderzoek is gebleken dat de moedertaal van de leerling een bijdrage kan leveren aan het lezen en het leesbegrip. Bij eentalige leerlingen zorgt een vertraagde ontwikkeling van de thuistaal voor een kloof tussen het thuis- en schooldomein. De leerling heeft moeite met verbanden leggen tussen woorden. Bij tweetalige leerlingen spelen de verschillen tussen de moeder taal en het Nederlands een grotere rol bij verbanden leggen. Er is namelijk al een kloof vanwege de verschillen tussen de talen. Ouders/verzorgers met een andere moedertaal ervaren het soms als lastig, als hen gevraagd wordt om de Nederlandse taal thuis te oefenen met hun kind. Sommige ouders/ verzorgers hebben zelf ook moeite met het spreken, lezen en/of schrijven in het Nederlands .
Als remedial teacher moet je ervoor zorgen dat je een positieve leeshouding uitstraalt en lezen stimuleert. Door tweetalige kinderen het gevoel te geven dat het heel knap is dat ze twee talen beheersen, in plaats van steeds te benadrukken dat de beheersing en begrip van het Nederlands lezen minder gaat, vergroot je op een positieve manier hun zelfbeeld. Het is niet wat ze nog niet kunnen, maar juist wat ze al wel goed kunnen.
Door de ouders/ verzorgers te stimuleren plezier in hun moedertaal thuis te vergroten en door als remedial teacher de koppeling tussen de twee talen op school te realiseren. Door onder andere de leerlingen hun moedertaal aan elkaar te laten presenteren) vergroot je hun plezier in het lezen en hun eigenwaarde. Je laat ze ervaren dat het beheersen van een andere taal iets bijzonders is, waar ze trots op mogen zijn. Uit de onderzoeksgegevens is gebleken, dat bij vergroting van het leesplezier, de taakgerichtheid bij opdrachten voor begrijpend lezen is toegenomen. Volgens Jager (2003) zijn plezier in het lezen en een goed taakgedrag van belang om het begrijpend lezen goed te leren beheersen. Dit komt overeen met de resultaten van dit onderzoek.
Dit is wel een doorgaand proces. Het blijven stimuleren van het lezen en plezier verlenen aan het lezen is iets waar geen eind aan mag komen. Zo zorg je als remedial teacher en leerkracht ervoor, dat de schooltaal blijft ontwikkelen. Ook het onderhouden van een goede relatie en afspraken met de ouders/ verzorgers van tweetalige leerlingen speelt een essentiële rol bij het vergroten van de thuistaal. Volgens Droop en Verhoeven (2003) leidt het niet overlappen van het thuis- en schooldomein met betrekking tot de woordenschat, tot moeite met het begrijpen van teksten. Door ontwikkeling van beide domeinen, groeit de overlap van woordenschat van de leerling. Deze heeft op deze manier de kans om zijn onvolledige woordrepresentatie op te bouwen en uit te breiden, waardoor teksten mogelijk beter worden begrepen.
Het antwoord op de vraag hoe ik als remedial teacher tweetalige kinderen in groep 7 help die problemen hebben met begrijpend lezen vanwege een taalachterstand door het plezier in lezen te vergroten is: door betrokkenheid van ouders/verzorgers te vragen, de moedertaal van deze leerlingen te respecteren en te stimuleren met behulp van de ouders/ verzorgers, het Nederlands lezen te promoten en bovenal: ervoor zorgen dat het lezen leuker wordt, zodat de kinderen er meer plezier in ervaren en het ook willen doen.
"

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk