De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aquajoggen & fitness bij obesitas

Praktisch onderzoek naar het verschil in effect tussen aquajoggen en fitness bij obesitas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aquajoggen & fitness bij obesitas

Praktisch onderzoek naar het verschil in effect tussen aquajoggen en fitness bij obesitas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Met dit onderzoek wordt het verschil in effectiviteit bepaald tussen aquajoggen en fitness bij mensen met obesitas met betrekking tot gewichtsgerelateerde variabelen, algemeen lichamelijke conditie en GezondheidsGerelateerde Kwaliteit van Leven. Tevens wordt gekeken naar het verschil in therapietrouw en het vóórkomen van blessures tussen beide interventies.
Methode: Twee groepen mensen met obesitas hebben een half jaar lang twee keer in de week gesport. De ene groep bestond uit 28 personen die gingen aquajoggen. De andere groep bestond uit 18 personen die deelnamen aan fitness. Tijdens deze periode zijn drie metingen uitgevoerd: voor aanvang, na drie maanden en na zes maanden.
Resultaten: Vergeleken met de nulmeting is er na drie maanden voor het aquajoggen een significante toename van de gelopen afstand. Bij fitness is de buikomvang, de hartfrequentie in rust en na inspanning significant afgenomen in dezelfde periode. Over de gehele onderzoeksperiode zijn er voor beide sporten geen significante verschillen zichtbaar voor de gewichtsgerelateerde variabelen en de lichamelijke conditie. De GezondheidsGerelateerde Kwaliteit van Leven is echter bij beiden significant verbeterd. Wat betreft de therapietrouw en blessures zijn geen grote verschillen te zien tussen aquajoggen en fitness.
Conclusie: Bij de vergelijking tussen beide interventies na drie maanden is er een significant verschil voor de hartfrequentie na inspanning in het voordeel van de fitness en een significant verschil voor de loopafstand ten gunste van het aquajoggen.

Abstract


Objective: This study examines the difference in effectivity between aquajogging and fitness for obese people for weight related variables, physical condition and Health Related Quality of Life. The difference in therapy compliance and the occurrence of injuries between the interventions will be studied as well.
Method: Two groups of persons with obesity exercised two times a week for half a year. One group of 28 persons participated in an aquajogging programme and 18 participated in a fitness programme. Measurements were taken at the beginning, halfway and at the end of the research period.
Results: For aquajogging there was a significant increase of the walking distance after three months. However, the waist circumference, the heart rate rest and the heart rate effort were significant decreased for fitness during this period. During the whole research period no significant differences in weight related variables and physical condition were observed between both groups. Although the Health Related Quality of Life was significantly improved in both groups. Therapy compliance and injuries were found to be comparable in both groups.
Conclusion: The comparison between both interventions after three months showed significant differences. The heart rate effort showed greater improvement in fitness and the walking distance in aquajogging.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Datum2008-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk