De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar...

samen werken, samen leren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Op weg naar...

samen werken, samen leren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een onderzoek binnen mijn werkomgeving; het tweedejaarsteam van een opleiding Pedagogiek. Aanleiding voor dit onderzoek was de ontevredenheid die in het team werd ervaren tijdens teamvergaderingen. In hun ogen ging er teveel aandacht uit naar randvoorwaarden terwijl de diepgang en het leren van elkaar werden gemist. Daarnaast vonden veranderingen in leercultuur teveel top-down plaats, terwijl er juist behoefte was om hier meer in betrokken te worden. Deze onvrede en de overgang naar een nieuwe vorm van onderwijs, waren voor mij aanleiding om mijn praktijkonderzoek hierop te richten, met als onderzoeksvraag:” Wat zijn de leervoorkeuren van docenten van het tweedejaarsteam en welke interventies zijn passend om aan deze leervoorkeuren tegemoet te komen?” In dit onderzoek is met name gebruik gemaakt van twee theorieën met bijbehorende modellen; de kleurentheorie van De Caluwé en Vermaak (2006) en de leervoorkeurentheorie van Ruijters (2014). De kleurentheorie onderzoekt de voorkeuren van teamleden in een veranderingsproces. De leervoorkeurentheorie beschrijft de context waarin mensen graag leren en spreekt daarbij over leervoorkeuren. Naast deze twee theorieën zijn ook verschillende theorieën rondom teamleren en oplossingsgericht werken aan dit onderzoek gekoppeld. Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksinstrumenten. Naast de al eerder genoemde kleurentest van De Caluwé en Vermaak en de leerscan van Ruiters werden ook de startbijeenkomst (om de energiegevende aspecten en belemmeringen van het team helder te krijgen), het interview en de placematmethode toegepast. Na de analyse van de data werd duidelijk dat het team een grote voorkeur heeft voor samenwerken en leren van en met elkaar, waarbij met name de leervoorkeuren ontdekken, de kunst afkijken en participeren naar voren kwamen. Bovendien heeft het team behoefte aan duidelijke kaders met hierbinnen ruimte voor individuele verschillen. Het is de wens van het team om vooral vakinhoudelijk te overleggen; bij voorkeur via informeel leren. Als mogelijke interventies werden hierbij afstemmen op de kamer, bij elkaar in de lessen kijken, uitwisselen van materiaal en werkvormen, expertgroepen en intervisie aangedragen. Nu de behoeftes van het team en de passende interventies duidelijk zijn geworden, zie ik het als een uitdaging om deze interventies ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan toepassen, om zo het samen leren vorm te gaan geven

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk