De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een visueel stappenplan zorgt ervoor dat het kind weer aan de slag kan

Handreiking voor het ondersteunen van het werkgeheugen van het jonge kind

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een visueel stappenplan zorgt ervoor dat het kind weer aan de slag kan

Handreiking voor het ondersteunen van het werkgeheugen van het jonge kind

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

“Jonge kinderen met een goede zelfsturing kunnen beter vriendjes maken, omgaan met teleurstellingen, dingen die ze van tevoren hebben bedacht goed uitvoeren, langere tijd geconcentreerd de aandacht vasthouden en zich minder laten afleiden door prikkels.” (Bolt, 2014, p.26). Elke school wil hun leerlingen een bagage meegeven die hen in staat stelt om zelfstandig te werken en het beste uit zichzelf te halen. Zo ook de leerkrachten op mijn leerwerkplek. De school heeft in 2012 een basisplan gedrag opgesteld waarmee zij gedragsproblemen trachten te voorkomen. De werkgroep gedrag verwacht echter dat 15% van de leerlingen onvoldoende profiteert van het basisplan, zoals de preventiepiramide van van Overveld (2012) weergeeft. Na overleg met de IB’er ben ik aan de slag gegaan met zes leerlingen die binnen deze 15% vallen. Uit open observaties is naar voren gekomen dat deze zes leerlingen moeite hebben met het zelfstandig afronden van een knutselwerkje. Het doel is om door middel van een ontwerponderzoek te weten komen hoe je het zelfstandig afronden van een knutselwerkje bij jonge kinderen het beste kunt begeleiden. Om dit doel te kunnen bereiken, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: “Hoe kan ik het werkgeheugen van kleuters ondersteunen, zodat ze meer zelfsturend de stappen van een knutselwerkje kunnen uitvoeren?” Om eventuele gedragsveranderingen van de betrokken leerlingen vast te leggen, zijn verschillende methoden van dataverzameling gecombineerd. Er wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken of de betrokken leerlingen de stappen van het knutselwerkje beter kunnen uitvoeren. De drie methoden die in dit onderzoek gecombineerd worden, zijn bevragen, observeren en bestuderen. De resultaten van de methoden van dataverzameling laten een groot verschil zien in de uitkomsten van de verschillende methoden. De resultaten van de begin- en eind frequentiemeting laten zien dat alle betrokken leerlingen een positieve gedragsverandering hebben doorlopen. De resultaten van de begin- en eindmeting van de interviews laten over het algemeen weinig positieve veranderingen zien. In de eindmeting geeft de helft van de leerlingen aan dat ze de stappen van een knutselwerkje makkelijker kunnen uitvoeren met behulp van het stappenplan

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk