De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Activerende didactische werkvormen in het bewegingsonderwijs.

Een praktijkgericht onderzoek naar bewegen op muziek in het VMBO

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Activerende didactische werkvormen in het bewegingsonderwijs.

Een praktijkgericht onderzoek naar bewegen op muziek in het VMBO

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderwijs van deze tijd wordt er zoveel mogelijk gestreefd om verschillende didactische werkvormen in te zetten. Wat de leerlingen vinden van didactische werkvormen en welke hun voorkeur heeft stond gedurende dit hele onderzoek centraal. Dit onderzoek is gevoerd in twee onderzoeksgroepen mee namelijk:
• groep 1 29 leerlingen van de theoretische leerweg leerjaar 4
• groep 2 18 leerlingen van sector Groen (LWOO)leerlingen van leerjaar 3.

Nadat beide onderzoeksgroepen een lessencyclus "bewegen op muziek" hebben gevolgd, werden er enquêtes afgenomen bij beide groepen. De informatie van deze enquêtes is geanalyseerd en hebben geleid tot het antwoord op de vraag welke didactische werkvormen het prettigst gevonden werden tijdens de lessen bewegen op muziek. Hierbij werd een tweeverdeling gemaakt in beide groepen en uiteindelijk zijn de resultaten van de groepen samen benoemd. De resultaten worden weergeven in grafieken per onderzoeksgroep. Verder zijn de resultaten van beide groepen in één grafiek naast elkaar gezet. Dit om te onderzoeken of er duidelijke verschillen en overeenkomsten waren bij de ervaringen van de verschillende doelgroepen.. De conclusie wordt vervolgens beschreven nadat de de resultaten zijn gekoppeld aan de bijbehorende theorie.

Het doel van het onderzoek was om erachter te komen welke didactische werkvorm(en) de leerlingen het prettigste vinden tijdens bewegen op muziek. Uit het onderzoek bleek dat de leerlingen van de Theoretische leerweg en van de sector Groen beiden een variatie tussen de volgende didactische werkvormen prettig vinden;
• Instructievorm
• Opdrachtvorm
• Samenwerkingsvorm
• Interactievorm

Ook bleek 91,37% van de leerlingen, ongeacht het type leerling, het meest te leren door;
• Doen/ervaren
• Zien/kijken
• Luisteren/uitleg

Tenslotte kan er tijdens de lessen LO gebruik gemaakt worden van een expert-, docenten- en leerling-voorbeeld. De leerlingen van de Theoretische leerweg vonden de uitleg en leerzaamheid van alle bovengenoemde voorbeelden prettig. Er ging wel een voorkeur uit naar het expertvoorbeeld, daarna het docentenvoorbeeld en vervolgens het leerlingenvoorbeeld. De leerlingen van de sector Groen (LWOO) hebben voorkeur voor een expertvoorbeeld, maar ook met betrekking tot het docentenvoorbeeld gaven zij aan hier grote waarde aan te hechten. Het leerlingenvoorbeeld vonden de leerlingen van de sector Groen wat betreft duidelijkheid en leerzaamheid niet prettig.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Sporthogeschool
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk