De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leesgesprekken voeren om de betrokkenheid te verhogen

de invloed van leesgesprekken op de betrokkenheid van de vlotte lezers tijdens de lessen Technisch lezen in groep 4.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leesgesprekken voeren om de betrokkenheid te verhogen

de invloed van leesgesprekken op de betrokkenheid van de vlotte lezers tijdens de lessen Technisch lezen in groep 4.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit actieonderzoek gaat over het verhogen van de betrokkenheid van leerlingen van groep 4 tijdens de technisch leeslessen. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kan ik door middel van het voeren van leesgesprekken de betrokkenheid van vlotte lezers tijdens technisch lezen verhogen? Vooraf heb ik de huidige praktijksituatie tijdens de lessen technisch lezen in beeld gebracht. Vervolgens heb ik vanuit de begrippen in de probleemstelling bekeken wat het belang is van technisch lezen, wat de onderwijsbehoeftes zijn van vlotte lezers, wat nodig is voor een les technisch lezen aan vlotte lezers, wat betrokkenheid is en hoe ik deze kan vergroten bij vlotte lezers. Dit heb ik gedaan middels literatuuronderzoek. Ik heb gebruik gemaakt van een onderzoeksgroep bestaande uit negen leerlingen van groep 4. Deze leerlingen zijn vlotte lezers, met een ontwikkelingsvoorsprong van minimaal een jaar. Gedurende negen lessen heb ik leesgesprekken ingezet als interventie. De leesgesprekken die ik heb gevoerd, heb ik kritisch bekeken aan de hand van een zelf ontworpen kijkwijzer. Deze is tot stand gekomen uit een literatuurstudie. De vlotte lezers hebben een vragenlijst ingevuld vóór en na de interventie. Vanuit de Leuvense betrokkenheidsschaal (Peeters & Laevers, 1994) heb ik deze leerlingen ook vóór en na de interventie geobserveerd. Na iedere technisch leesles tijdens de onderzoeksperiode heb ik ouders een e-mail gestuurd om hen te vragen naar de reactie van de leerlingen thuis op de technisch leesles. Ik heb voor en na de interventieperiode bekeken hoe de betrokkenheid van de vlotte lezers was. Het onderzoek heeft aangetoond dat het voeren van leesgesprekken de betrokkenheid van 3 van de 9 leerlingen optimaal houdt en de betrokkenheid bij 5 van de 9 leerlingen verhoogt.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2017-08-25
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk