De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zintuiglijk Profiel als Hulpmiddel bij het Terugdringen van Overbelasting bij Pubers met een Auti

Somewhere over the rainbow

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zintuiglijk Profiel als Hulpmiddel bij het Terugdringen van Overbelasting bij Pubers met een Auti

Somewhere over the rainbow

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit mijn functie als zorgcoördinator, op een VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs)-school in Zoetermeer, ben ik betrokken bij de zorg voor leerlingen die problemen hebben in de onderwijsleersituatie. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door cognitieve beperkingen, in de persoon gelegen factoren, problemen in de thuissituatie of een combinatie van deze factoren. Teamleiders, mentoren en docenten (de school) raadplegen mij wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid. Samen kijken wij naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en geven hier gericht, passend binnen de visie van de school, een aanbod. Mij werd nu advies gevraagd omdat de school handelingsverlegenheid had in het bieden van onderwijs aan een leerling met een diagnose McDD (Multiple complex Developmental Disorder). Bekend is dat bij deze diagnose naast overeenkomstige kenmerken bij ASS ook sprake is van een overgevoeligheid voor binnenkomende prikkels. De leerling had last van depressieve gevoelens en angsten, was niet in staat om lessen te volgen, kon niet actief deelnemen aan het onderwijs op school. De leerling gaf aan wel te willen maar niet te kunnen. Haar hoofd zat "vol". Aan mij werd gevraagd welke mogelijkheden er zouden zijn om onderwijs op maat aan te bieden aan de leerling. Ouders en leerling gaven ook aan dat zij het volgen van onderwijs, hoe beperkt dan ook, zouden willen behouden. In overleg werd besloten om naast het aanvragen van een Cluster 4-indicatie (leerlinggebonden financiering, de z.g. "Rugzak") een SPRC (Sensory PRofile Checklist - Revised) in te laten vullen door leerling, ouders en pgb-begeleidster. Mogelijk zouden hiermee aanwijzingen gevonden kunnen worden om eventuele zintuiglijke overbelasting in de onderwijssituatie te verminderen, waardoor de leerling meer deel kon nemen aan het onderwijs. Een aantal maanden later bleek een andere leerling met een diagnose PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified) niet meer in staat te zijn om toetsen en examens te maken. Zij had last van "dansende letters" op wit papier. In overleg met leerling, ouders, pgb-begeleidster (persoonsgebonden budget) en school is besloten om bij deze leerling op zoek te gaan naar mogelijke zintuiglijke overbelasting. Eveneens werd de SPRC door alle betrokkenen ingevuld en vanuit behaalde resultaten samen gezocht naar mogelijke oplossingen. Met de SPRC-test, ontwikkeld door Olga Bogdashina, en de bijbehorende interpretatiesleutel ben ik met leerling, ouders en pgb-begeleidster op ontdekkingstocht gegaan naar het zintuiglijk profiel van de leerlingen. Middels de SPRC-test en oplossingsgerichte gesprekken met alle betrokkenen zijn werkende oplossingen gevonden. Voor een van de leerlingen is de oplossing met succes geïmplementeerd. Het hieronder volgend praktijkonderzoek doet hiervan verslag

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk