De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen Executief

Door inzicht en uitwisseling komen tot passende interventies ter verbetering van executieve functies

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samen Executief

Door inzicht en uitwisseling komen tot passende interventies ter verbetering van executieve functies

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting In dit onderzoek is onderzocht wat leerkrachten op Basisschool X nodig hebben aan begeleiding om een passende interventie te bieden voor de ontwikkeling van een executieve functie bij een leerling in de klas. Hiermee wil het onderzoek bijdragen aan verdere ontwikkeling van het professioneel zelfverstaan van leerkrachten op Basisschool X, door de ‘technische know how’ (Kelchtermans, 2012) te vergroten. Het onderzoek heeft als doel de leerkrachten te brengen naar ‘dubbelslag leren’ (Wierdsma & Swieringa, 2011), zodat zij gebaseerd op nieuwe inzichten door verdiepte kennis over het gedrag van de leerling, passende interventies kunnen bieden om een executieve functie bij een leerling te ontwikkelen. De hoofdvraag; Wat hebben leerkrachten op Basisschool X nodig aan begeleiding, zodat zij een ondersteunende interventie voor de ontwikkeling van een executieve functie van een leerling kunnen bieden? wordt onderzocht door een enquête, vragenlijst, interviews, beeldmateriaal, kijkwijzers en data uit de begeleide intervisie, daaruit kan het volgende geconcludeerd worden: Collegiale uitwisseling van expertise, vragenlijst executieve functies bij kinderen en beeldmateriaal met kijkwijzers blijken de elementen te zijn die in de begeleiding van leerkrachten op Basisschool X nodig zijn om te komen tot een ondersteunende interventie bij de ontwikkeling van een executieve functie bij een leerling

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk