De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ieder kind telt mee

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ieder kind telt mee

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is momenteel veel discussie en onderzoek naar de effecten van het realistische rekenonderwijs, vooral dat deze methode minder goed zou zijn voor zwakke rekenaars. In het kader van Passend Onderwijs krijgen we steeds meer te maken met verschillen tussen leerlingen. Hoever sluiten rekenmethodes daarbij aan en specifiek voor mijn onderzoek "Hoe komt onze rekenmethode
Rekenrijk tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen?" Mijn onderzoek richt zich vooral op het optimaliseren van het rekenonderwijs in groep 1 en 2, want zoals Gelderblom (2008) al aangeeft is de basis die in de kleutergroepen gelegd wordt van groot belang voor de verdere ontwikkeling van het rekenen van het kind.

Aanleiding voor mijn onderzoek was de ontevredenheid van de leerkrachten van groep 1 en 2 over de methode Rekenrijk voor deze groepen (Noordhoff, reken met Rekenrijk, 2009). Dit onderzoek richt zich op het gebruik van de methoden en manier van lesgeven in het rekenonderwijs aan groep 1 en 2 op de Prinses Marijkeschool, rekening houdend met dat er verschillen zijn tussen leerlingen in onderwijsbehoefte. Dit onderzoek heeft als doel het rekenonderwijs in groep 1 en 2 te optimaliseren, zodat alle leerlingen hiervan kunnen profiteren. Vragen als voldoet het rekenonderwijs bij ons op school aan de kerndoelen? Waarom wordt het Handboek van Rekenrijk voor groep 1 en 2 niet gebruikt? En hoe kunnen wij ons rekenonderwijs verder optimaliseren?

In mijn conclusies en advies geef ik antwoord op deze vragen die weer onderbouwd worden door de laatste inzichten vanuit de theorie. De toekomst zal dan ook zijn dat we op deze manier op de Prinses Marijkeschool goed bezig zijn met ons rekenonderwijs. Onderzoekend, theoretisch onderbouwt (evedence based), monitorend, bijsturend en passend bij elk kind.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk