De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleiden van onderzoekend & ontwerpend leren

een ontwerpgericht onderzoek op de pabo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begeleiden van onderzoekend & ontwerpend leren

een ontwerpgericht onderzoek op de pabo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Literatuurstudie toont het belang van goede begeleiding bij onderzoekend en ontwerpend leren aan (Lazonder & Harmsen, 2014; De Groof, Donche & Van Petegem, 2012; Jansen, 2014; Kirschner, Sweller & Clark, 2006 in Van der Aalsvoort, De Wit, Compagnie, & Van Schaik, 2016). In de onderzoeksliteratuur is er brede overeenstemming over het belang van metacognitieve begeleiding en het stellen van hogere orde denkvragen bij het begeleiden van onderzoekend en ontwerpend leren. Dit onderzoek beoogt systematisch een ontwerp van een training voor begeleidingsvaardigheden te evalueren. In deze training wordt pabostudenten geleerd basisschoolleerlingen te begeleiden tijdens onderzoekend en ontwerpend leren. De volgende onderzoeksvraag is hiervoor geformuleerd: Hoe kunnen pabostudenten op een activerende wijze opgeleid worden in het begeleiden van basisschoolleerlingen bij onderzoekend en ontwerpend leren tijdens de verschillende fasen van de onderzoeks- of ontwerpcyclus? De deelvragen zijn gericht op het activerend opleiden in begeleidingsvaardigheden zoals het toepassen van een balans tussen begeleiden en sturen, het stimuleren van metacognitie, het bewerkstelligen van actieve kennisconstructie en zelfsturing en het stellen van hogere orde denkvragen. Juni 2017 Sonja Biesmans

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2017-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk