De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Behandelen: beter vooraf schoonpoetsen dan achteraf puinruimen - optimalisering van behandeling binnen de residentiële behandelgroep Prinsessenpad

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Behandelen: beter vooraf schoonpoetsen dan achteraf puinruimen - optimalisering van behandeling binnen de residentiële behandelgroep Prinsessenpad

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag waarop het gehele onderzoek is gebaseerd luidt:
Hoe kan de behandeling van de jongeren van 12-18 op de behandelgroep van het Prinsessenpad worden geoptimaliseerd?

In het theoretisch kader is terug te lezen wat de behandeling op het Prinsessenpad in zou moeten houden. Allereerst worden de ontwikkeling en de ontwikkelingstaken van een adolescent beschreven. Hierdoor wordt duidelijk waar een jongere zich moet ontwikkelen en wat het einddoel is. Vervolgens wordt gekeken wat de doelgroep; de jongeren van 12-18 op de behandelgroep van het Prinsessenpad, precies inhoudt. Zo wordt aangegeven wat veelvoorkomende roblematiek is bij jongeren uit een behandelgroep. Er wordt een schets gemaakt waar de medewerkers alert op moeten zijn, waar mogelijk problematiek in ervaren kan worden. Ook wordt aangegeven wat het leven op een behandelgroep inhoudt, en waar de medewerkers aandacht voor moeten hebben. Om een beeld te krijgen van wat behandeling op het Prinsessenpad in moet houden, wordt er informatie over de organisatie: De Combinatie gegeven. Wat is de missie/visie van De Combinatie en volgens welke methodieken werkt De Combinatie? Daarnaast worden aandachtspunten weergegeven die een positieve
werking op de behandeling hebben en er worden voorwaarden gesteld die een optimale conditie voor de ontwikkeling scheppen.

Aan de hand van de bovenstaande informatie is een topiclist pgesteld, die gebruikt is bij het afnemen van interviews bij de medewerkers van het Prinsessenpad. Het gaat hierbij deels om het verkennen; waar ervaren de medewerkers problematiek bij de jongeren van het Prinsessenpad en zijn de medewerkers enthousiast over een
eventuele ehbo-bag? Daarnaast gaat het om een toetsing of evaluatie; werken de medewerkers volgens de richtlijnen van geslaagde hulpverlening en werken zij volgens de missie/visie en methodieken van De Combinatie?

Uit het onderzoek kwamen o.a. de volgende conclusies naar voren:
Een tal van ontwikkelingen & ontwikkelingstaken van de jongeren op het Prinsessenpad behoeft extra aandacht/behandeling. Kort samengevat in kernthema's zijn dit; zelfstandigheid, sociale competenties, eigen identiteit en het netwerk. Over het gebruik van de richtlijnen voor een geslaagde hulpverlening geven de
medewerkers aan dat; het naar school gaan stimuleren, respect door hulpverleners en interesse van hulpverleners goed gebeurt. Echter is er ook een tal van aandachtspunten die niet of niet genoeg wordt ingezet. Denk hierbij o.a. aan: het motiveren van de adolescent, ouders en gezin erbij betrekken, zelfvertrouwen bevorderen, voorbeeldgedrag van groepsleiding en goede technieken en structurering bij de interventie. Over de missie/visie van De Combinatie wordt weinig verteld door de medewerkers. De methodieken van De Combinatie worden te weinig ingezet bij de behandeling. Alleen het competentiemodel komt nu meer tot uiting door het fasegericht werken. De medewerkers zijn allen erg enthousiast over een eventuele ehbo-bag. Deze moet wel overzichtelijk zijn, moet basale informatie, tips en stappenplannen bevatten. Het moet zo concreet mogelijk.

De vele concrete adviezen zijn terug te voeren tot vier hoofdadviezen. Hieronder zijn de hoofdadviezen te lezen
met daaronder een aantal van de concrete adviezen.
1. Methodisch en/of systematisch werken en behandelen.
- Een ehbo-bag opstellen.
2. Zorg dragen voor de beleidsuitvoering, zoals door De Combinatie beschreven.
- Het netwerk uitbreiden (systeemgericht werken),
- Beter contact onderhouden met de ouders (wonen doe je thuis) & ambulant werker.
3. Zorg dragen voor goede kwalitatieve behandeling.
- Jongeren verantwoordelijk stellen,
- Sociale competenties van jongeren vergroten,
- Identiteitsontwikkeling van de jongeren stimuleren,
4. Themabesprekingen & scholing binnen het team van Prinsessenpad.
- Bespreken & inzetten basiscommunicatie,
- Taakverdeling,
- Eenduidigheid vormen & informeren van het team + hoe in de praktijk te handelen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
InstituutFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk