De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van een extern ritme op de hartfrequentie en Borgschaal tijdens en na een maximale inspanningstest

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van een extern ritme op de hartfrequentie en Borgschaal tijdens en na een maximale inspanningstest

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond - In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van muziek op de hartfrequentie (HF) tijdens en na een maximale inspanningstest bij gezonde personen.

Methode - Veertien adolescenten namen deel aan een kwantitatief onderzoek waarbij de Steep Ramp Test (SRT) is afgenomen. De deelnemers voerden twee keer de SRT uit, waarbij de test één keer werd uitgevoerd zonder invloed van muziek en één keer werd uitgevoerd met invloed van muziek. De deelnemers maakten een keuze uit vier nummers met Beats Per Minute van 135-140. Tijdens de SRT werd de HF en de Borgschaal gevolgd tijdens de warming up, de test en de cooling down. Met beschrijvende statistiek is de populatie en Borgschaal in kaart gebracht. Via de gepaarde T-toets is gekeken naar de HF.

Resultaten - Er is geen significant verschil gevonden tussen het maximaal behaalde wattage met muziek en het maximaal behaalde wattage zonder muziek (p = 0,813). Bij de beoordeling van de HF en de Borgschaal tijdens de SRT met invloed van muziek en zonder invloed van muziek is geen significant verschil gevonden tijdens de verschillende meetmomenten. Tijdens de cooling down met invloed van muziek is tussen het einde van de test en na 1 minuut cooling down p = 0,726, na 2 minuten cooling down p = 0,690 en na 3 minuten cooling down p = 0,937.

Conclusie - Uit dit onderzoek komt naar voren dat er geen significante verschillen zijn gevonden bij de HF tijdens en na de SRT met invloed van muziek en de SRT zonder invloed van muziek.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk