De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het is een moeilijke groep. Daar doe je (n)iets aan.

interventies ter bevordering van een positieve groepsdynamiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het is een moeilijke groep. Daar doe je (n)iets aan.

interventies ter bevordering van een positieve groepsdynamiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Leerlingrelaties hebben invloed op het welbevinden van een kind. Maslow noemt in zijn behoeftepiramide (1954) sociaal contact als een voorwaarde van een groep om als individu te kunnen ontwikkelen. Hierbij hoort een positief, veilig groepsklimaat met voldoende uitdaging en ruimte om te laten zien wat je kunt (Stevens, in Redeker, 2016) Een negatieve groepsdynamiek zorgt voor onderlinge strijd, leden die respectloos met elkaar omgaan en een gevoel van onveiligheid. In de onderzoeksgroep heerst bij aanvang een negatieve groepsdynamiek met verstoorde leerling-relaties en leerkracht-leerling relaties. Het doel van dit onderzoek is het ombuigen van de negatieve groepsdynamiek tot een positief leefklimaat. Hierbij streef ik naar positieve leerling-leerling en leerkracht-leerling relaties. De onderzoeksvraag luidt: “Op welke wijze kunnen interventies op groepsniveau en leerkrachtgedrag op lange termijn ertoe bijdragen, een groep met een negatieve groepsdynamiek om te buigen tot een positieve groep, waarin leerlingen kans krijgen zich te ontwikkelen?” Door het bestuderen van literatuur en de onderwijsbehoeften van leerlingen en leerkracht, onderzoek ik welke interventies het best kunnen worden ingezet in interventie- en lessencycli van 10 weken. Deze cycli lopen naast elkaar en bestaan uit preventieve en specifieke groepsinterventies en interventies op leerkrachthandelen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het investeren in algemene, preventieve lessen niet afdoende is voor het ombuigen van een negatieve groepsdimensie. Specifieke interventies op het internaliseren van gedrag, het vergroten van eigenverantwoordelijkheid en groepsmotivatie verhogen de resultaten en zorgen voor een effect op lange termijn. Hierbij is leerkrachthandelen van essentieel belang. Positieve communicatie en verandering van leerstijl zorgt voor een goede leerkracht-leerling relatie die op zijn beurt zorgt voor goede contactname en positieve groepssfeer. Dit onderzoek geeft aan dat cyclisch werken aan groepsdynamiek, leerkrachthandelen en het inzetten van specifieke gedragsinterventies de groepsdynamiek verandert en een positieve invloed heeft op leerling-relaties en leerkracht-leerling relaties. Dit zorgt voor een veilig leefklimaat en een hoger welbevinden van de groep en leerkracht.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2018-06
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk