De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verrijking voor de (meer)begaafde leerling; Juf, wat mogen wij doen

Onderzoek naar het aanpassen van het rekenonderwijs voor begaafde leerlingen in het regulier basison

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verrijking voor de (meer)begaafde leerling; Juf, wat mogen wij doen

Onderzoek naar het aanpassen van het rekenonderwijs voor begaafde leerlingen in het regulier basison

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt een onderzoek, opgezet en uitgevoerd volgens de richtlijnen van de opleiding master SEN aan de Fontys Hogescholen. Met dit onderzoek rond ik de tweejarige studie tot master SEN af en heb ik een antwoord gezocht op mijn vragen binnen het bieden van onderwijs aan de (meer)begaafde leerling. Het uitgangspunt van dit onderzoek is het verbeteren van een situatie in het werkveld. Er is een handelingsverlegenheid ontstaan op het gebied van bieden van onderwijs aan (meer)begaafde leerlingen in ons basisonderwijs. Er wordt in de school gebruik gemaakt van handelingsgericht werken, waarbij leerlingen in hulp-, basis- en plusgroepen worden ingedeeld. Echter biedt de methode niet voldoende uitdaging aan plusleerlingen. Dit blijkt uit gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders. Dit verbeteren is het uitgangspunt van het onderzoek. Het goed signaleren, een gedegen analyse maken van wat begaafde leerlingen nodig hebben, daarop inspelen en verwerken in een persoonlijk routeplan voor de leerling, is nieuw voor mij. Ik heb me voornamelijk gericht op de reguliere klas, met begaafde leerlingen. Deze leerlingen vielen op omdat ze snel van begrip zijn, vlug klaar waren met pluswerk, grote denkstappen kunnen maken en goed verwoorden. Mijn onderzoek richtte zich op de reguliere klas, in de bovenbouw van het basisonderwijs. De hoofdvraag is: “Op welke manier kan ik, als leerkracht, het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van (meer)begaafde leerlingen, in groep 6 in het regulier onderwijs, met betrekking tot rekenen?” Dit onderzoek kenmerkt zich als ontwerponderzoek. Door verdieping in literatuur passend bij het onderwerp, ontstond er een werkwijze waarmee ik als leerkracht kon handelen. Door compacten van hun rekenwerk, ontstond er ruimte en tijd om te werken aan verrijkingsopdrachten. In plaats van meer bieden van hetzelfde, of standaard werkboekjes voor plusleerlingen, heb ik gezocht naar een meer creatieve invulling van verrijkingswerk. Hiermee heb ik een stappenplan kunnen ontwikkelen, wat houvast kan bieden voor verbetering in het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van deze groep leerlingen. Daarmee hoop ik een manier te hebben gevonden waarmee collega’s in de praktijk het nut en de noodzaak van deze aanpassingen gaan zien. Samen kunnen we dan deze aanpak verbreden en verrijken om het onderwijs voor de (meer)begaafde leerling verder vorm te geven in de praktijk, zodat handelingsverlegenheid tot het verleden behoort

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk