De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Behoud van eigen regie van mensen met dementie thuis

Rechten:

Behoud van eigen regie van mensen met dementie thuis

Rechten:

Samenvatting

Aanleiding: Doordat mensen steeds ouder worden en er verandering naar participatiesamenleving plaatsvindt, wonen er steeds meer mensen met dementie thuis. Door de cognitieve achteruitgang wordt eigen regie van mensen met dementie vaak overgenomen. Om te zorgen dat keuzes niet bij mantelzorgers en zorgprofessionals komen te liggen kunnen wensen over het leven besproken worden wanneer de dementie nog in een beginnende fase is. Context: Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen De Wever Liever Thuis, een tak van De Wever die zich specialiseert in thuiszorg voor mensen in de palliatieve fase en mensen met dementie. Iedere cliënt van De Wever Liever Thuis krijgt vier à vijf ZZP’ers toegewezen, dit geeft continuïteit van zorg. Hoofdvraag: ‘Wat vinden mantelzorgers en zorgprofessionals belangrijk om te weten van mensen met voortschrijdende dementie binnen De Wever Liever Thuis, zodat eigen regie behouden kan blijven?’ Doel: ‘Na 18 weken is er bekend wat mantelzorgers en zorgprofessionals belangrijk vinden om te weten zodat de eigen regie van mensen met voortschrijdende dementie behouden kan blijven binnen De Wever Liever Thuis.’ Methode: Er zijn drie deelvragen opgesteld om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. De eerste deelvraag is beantwoord aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek. In de tweede en derde deelvragen zijn er semigestructureerde interviews gehouden. De tweede deelvraag was gericht op de meningen en kennis van mantelzorgers, de derde deelvraag op meningen en kennis van zorgprofessionals. Hierbij is er gebruik gemaakt van een openingsvraag, daarbij waren er topics die op kaartjes waren weergeven, zo konden de respondenten zelf kiezen welke onderwerpen ze (eerst) wilden bespreken. Conclusie: Wensen rondom behandeling kwamen in de literatuur het meest naar voren, ook mantelzorgers en zorgprofessionals vinden dit een belangrijk onderwerp om te bespreken. Daarbij vinden de mantelzorgers en zorgprofessionals het belangrijk om wensen rondom de woonsituatie, structuur en wensen rondom overlijden te bespreken. Onderwerpen die alleen de zorgprofessionals benoemen zijn; normen en waarden rondom religie, de betrokkenen en daginvulling. Volgens de literatuur is het belangrijk dat de wensen zo vroeg mogelijk besproken worden, hier sloten beide respondentgroepen zich op aan.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingFontys Hogeschool Mens en Gezondheid
PartnerDe Wever (Tilburg)
Datum2018-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk