De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Chatten als opvoedingsondersteuning: een geschikt middel voor de opvoedingswinkel 's-Hertogenbosch?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Chatten als opvoedingsondersteuning: een geschikt middel voor de opvoedingswinkel 's-Hertogenbosch?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Opvoedingswinkel in 's-Hertogenbosch is een winkel waar informatiemedewerkers klanten helpen met een vraag die betrekking heeft op opvoeden. Een klant kan langskomen, bellen of mailen met een opvoedingsvraag.
Sinds enige tijd is er bij verschillende instellingen de mogelijkheid om door middel van e-mail opvoedingsondersteuning te vragen en aan te bieden, elektronische opvoedingsondersteuning genaamd. Aangezien de technische ontwikkelingen niet stilstaan is er nu ook de mogelijkheid om door middel van chatten te communiceren over o.a. problemen in de opvoeding. Dit chatten houdt in dat door middel van het typen van tekst op de computer via het internet een gesprek gevoerd kan worden met een ander die op hetzelfde moment hetzelfde netwerk gebruikt.

De onderzoeksvraag vanuit de Opvoedingswinkel is de volgende:
Wat maakt chatten voor de Opvoedingswinkel 's-Hertogenbosch een geschikt middel voor het bieden van opvoedingsondersteuning?

Vanuit de onderzoeksvraag zijn deelvragen geformuleerd. Vanuit deze deelvragen zijn interviewvragen opgesteld voor het kwalitatieve praktijkonderzoek. Deze interviewvragen zijn gesteld aan een zestal instellingen die al werken met een chatfunctie. Hierbij gaat het onder andere om de achterliggende motivatie voor het aanbieden van een chatfunctie.

In de conclusie wordt eerst antwoord gegeven op de vraag: Is chatten voor de Opvoedingswinkel 's-Hertogenbosch een geschikt middel voor het bieden van opvoedingsondersteuning? Het antwoord dat hierop gegeven kan worden is ja. Hier zijn in onderstaande alinea een aantal redenen voor gegeven. Door deze redenen te verduidelijken is antwoord gegeven op de hoofdvraag: wat maakt chatten voor de Opvoedingswinkel 's-Hertogenbosch een geschikt middel voor het bieden van opvoedingsondersteuning?

De Opvoedingswinkel is erg gericht op laagdrempeligheid. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat laagdrempeligheid samen met anonimiteit een van de belangrijkste voordelen van de chatfuncties is. De doelstelling voor dit onderzoek was meegaan met de tijd en dus het uitbreiden van het medium met het uiteindelijke doel een groter bereik krijgen en eventueel het bereiken van een andere doelgroep. Deze doelstelling is terug te vinden in de antwoorden van de instellingen. De jeugd van tegenwoordig leeft volledig in het digitale tijdperk. Daarom is de verwachting dat, tegen de tijd dat zij kinderen hebben en opvoedadvies nodig hebben, er enorm veel vraag is naar digitale hulp.

De aanbevelingen die gegeven kunnen worden is dat er verder onderzoek moet worden gedaan naar wat de Opvoedingswinkel zou willen bereiken met een chatfunctie. Een belangrijke factor hierbij is de financiën. Het lijkt verder verstandig om de chatfunctie pas operationeel te maken als de doelgroep jongeren daadwerkelijk onderdeel is geworden van de Opvoedingswinkel. De reden hiervoor is omdat de doelgroep jongeren zeker gebruik gaat maken van de chatfunctie, terwijl uit de interviews niet duidelijk naar voren is gekomen dat volwassenen ook veel gebruik maken van een chatfunctie. Het is dus niet alleen een investering voor nu, maar ook voor de toekomst. Juíst voor de toekomst.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk