De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Interdisciplinair co-teachen: gezamenlijke betekenisverlening door middel van teamreflectie als basis van een professionele leergemeenschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Interdisciplinair co-teachen: gezamenlijke betekenisverlening door middel van teamreflectie als basis van een professionele leergemeenschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek is gesitueerd in twee vestigingen van een Vlaamse school voor buitengewoon onderwijs. Om tegemoet te komen aan de noden van de leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen werd een krachtig taalbeleid uitgewerkt. Om wederzijdse professionalisering vorm te geven zagen de betrokken (leer)krachten opportuniteiten binnen de co-teachende teams leerkracht/logopedist. Samen les geven en samen leren van elkaar beperkt zich niet tot een instrumenteel model (Fluijt,2018). Samen reflecteren over gezamenlijke waarden, normen en overtuigingen rond ‘wat is goed onderwijs’ is essentieel om het beiderzijdse leerproces te initiëren en te faciliteren. In dit onderzoek tracht ik middels teamreflectie het samenwerken binnen de professionele leergemeenschap, in concreto het co-teachende team, te bevorderen via teamreflectie. Ook tracht ik middels deze reflectie en kritische dialoog de mogelijkheden tot ‘leren van elkaar’ open te trekken. In het onderzoek dat plaatsvindt binnen de veilige context van het co-teachende team tracht ik antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag: Welke gezamenlijke betekenisverlening op goed lesgeven en samenwerken delen co-teachende leerkracht en logopedist middels teamreflectie? Verschillende onderzoeksmethoden werden gebruikt: semi-gestructureerde interviews, vragenlijsten en focusgroep gesprekken. Het onderzoek leidde tot de vaststelling dat logopedisten en leerkrachten binnen het co-teachen verschillen in betekenisverlening op goed lesgeven vanuit hun eigen expertise en ervaring. De gezamenlijke betekenisverlening op samenwerken is gebaseerd op vertrouwen waarbij een grote groei aan op vlak van samenwerken, vaardigheden met betrekking tot samenwerken, communiceren en delen van visie opmerkelijk is. Als ontwikkelpunten benoemen de leerkrachten en logopedisten het organiseren van tijd om deze teamreflectie iteratief verder te zetten en intensiever te kunnen samenwerken. Dit om op een pro-actieve wijze, waarbij ze de regie in handen nemen, eigen ontwikkeling te bevorderen en dynamiek in het team te creëren om in te spelen op de veranderende context en onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk